Banki z GPW planują dywidendy. Na co mogą liczyć inwestorzy?

27,9 mld zł zarobiły banki w Polsce w 2023 r. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Ten wynik pobudza nadzieje wśród posiadaczy ich akcji na udział w rekordowych zyskach.

15% zyskał od początku 2024 r. indeks, który skupia banki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). W tym samym czasie wskaźnik szerokiego rynku WIG poszedł w górę o niecałe 4%, a indeks największych spółek (WIG20) – o 2,5%.

Indeks WIG Banki w porównaniu do WIG i WIG20 w ciągu 3 miesięcy

Źródło: Stooq.pl

Wyraźnie widać więc, że inwestorzy chętnie kupują akcje banków, a sektor finansowy w ostatnich tygodniach stał się liderem wzrostów na GPW. W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” pokazujemy, że jednym z powodów tej sytuacji są bardzo dobre wyniki banków. Wskazujemy również, na jakie dywidendy mogą liczyć inwestorzy.

Zyski banków mocno w górę. Co im sprzyjało w 2023 r.?

Wspomniana kwota 27,9 mld zł zysku netto w 2023 r. to wynik dla całego sektora bankowego (nie tylko instytucji z GPW), opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dla porównania, w 2022 r. banki wypracowały zyski na poziomie 10,7 mld zł.

W wynikach sektora bankowego zwraca uwagę m.in. wzrost przychodów z tytułu odsetek – sięgnęły one 169,3 mld zł (+42% r/r). Jednocześnie koszty odsetkowe banków (wynikające np. z wypłacania klientom zysków z lokat) wyniosły 70,9 mld zł (+63% r/r).

Nieznacznie wzrosły za to przychody z opłat i prowizji – 25,5 mld zł (+4,5% r/r).

Za tak dobrymi rezultatami całego sektora stoją instytucje finansowe, które w 2023 r. wypracowały rekordowe zyski. Przykładem może być Bank Pekao, którego skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 6,58 mld zł wobec 1,72 mld zł w 2022 r.

Z kolei bank PKO BP w 2023 r. miał 5,5 mld zł zysku netto, a więc o 66% więcej niż w 2022 r.

Wynikami lepszymi od oczekiwań analityków pochwalił się też m.in. Bank Millennium – jego skonsolidowany zysk netto w 2023 r. wyniósł 576 mln zł wobec 1 mld zł straty w 2022 r.

W raportach finansowych za 2023 r. banki często podkreślały, że lepsze wyniki udało się osiągnąć dzięki przede wszystkim wyższym wynikom odsetkowym – wpływ na to miała m.in. zwiększona sprzedaż kredytów hipotecznych – to z kolei efekt np. rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%.

W raportach banki często wspominają również o dążeniu do jak najszybszego zamknięcia kwestii kredytów frankowych i podpisywania ugód z kredytobiorcami.

Dywidendy banków z GPW. Które z nich wypłacą udziały w zyskach?

Posiadacze akcji banków notowanych na GPW liczą na to, że będą mieli udział w rekordowych zyskach za 2023 r. Wśród instytucji, które już zapowiedziały wypłatę dywidendy, uwagę zwraca Bank Pekao, w przypadku którego łączna kwota dywidendy może sięgnąć 5 mld zł – to dałoby ponad 19 zł na akcję.

Tak wysoka wypłata bierze się z połączenia połowy zysku z 2023 r. i kapitału zapasowego z niewypłaconych zysków za 2019 r. KNF nie zgłosiła zastrzeżeń do tego planu.

Warunki do wypłaty dywidendy spełnia też bank PKO BP, który może przeznaczyć dla inwestorów nawet trzy czwarte ubiegłorocznego zysku. Warto przypomnieć, że bank wypłacił już 1,6 mld zł zaliczki na poczet dywidendy.

Inwestorzy mają również nadzieję na rekordową kwotę dywidendy z ING Banku. Według zapowiedzi banku może to być 75% ubiegłorocznego zysku, a więc ok. 3,3 mld zł. Ta kwota może zostać powiększona o 1 mld zł z kapitału zapasowego. ING podaje, że ma zgodę nadzoru finansowego na taką wypłatę.

To zapewne nie koniec listy wypłat dywidend z banków w 2024 r. Warto śledzić kolejne doniesienia i rekomendacje zarządów na temat udziałów w zyskach, które przypadną posiadaczom akcji. Na liście dywidendowych banków w 2024 r. mogą znaleźć się również Bank Handlowy czy Santander.

Bank z GPW. Rekomendacje analityków

Perspektywa rekordowych zysków sektora bankowego i wysokich dywidend dla inwestorów nie umknęły uwadze analityków, którzy już pod koniec 2023 r. aktualizowali swoje zalecenia dotyczące akcji banków.

Wśród instytucji notowanych w indeksie WIG20 jedna z rekomendacji „kupuj” z początku grudnia 2023 r. dotyczyła Banku Pekao. DM BOŚ zasugerował cenę docelową akcji na poziomie 201,80 zł.

Z kolei dla akcji banku PKO BP również DM BOŚ wydał w tym samym czasie rekomendację „kupuj” z ceną docelową w wysokości 64,40 zł, a dla Alior Banku – również „kupuj” z ceną docelową 93,30 zł.

Wśród zaleceń z ostatnich tygodni dla mniejszych banków pojawiło się również „kupuj” dla akcji Banku Millennium (DM BOŚ) z ceną docelową w wysokości 11,30 zł za akcję.

Te przykłady potwierdzają, jak wiele prawdy jest w powiedzeniu, które zapewne zna większość inwestorów obecnych na GPW. A mianowicie, że nie ma hossy bez banków.

Jeżeli chcecie przeczytać, jakie jeszcze spółki notowane na warszawskiej giełdzie mogą w tym roku wypłacić dywidendy z zysków 2023 r., zapraszamy do lektury artykułu TUTAJ.

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj