Prognoza dywidendowa na 2024 r. Co musisz wiedzieć, zanim zainwestujesz? 

Instytucje finansowe, deweloperzy, spółki Skarbu Państwa – to przede wszystkim w ich akcjach inwestorzy będą szukać szans na wysokie dywidendy. Wiele wskazuje na to, że się nie zawiodą.

Już w czwartek 1 lutego akcjonariusze banku PKO BP podzielą między siebie 1,6 mld zł z tytułu zaliczki na dywidendę za 2023 r. Tak będzie wyglądał początek mocnego sezonu wypłat udziałów w ubiegłorocznych zyskach spółek z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” zastanawiamy się, które branże warto obserwować, by nie przegapić okazji na wysoką dywidendę.

Dywidendy z PZU i Pekao. Mogą paść rekordy

Po grudniowej deklaracji wypłaty dywidendowej zaliczki kurs akcji największego polskiego banku skoczył do historycznego rekordu, przekraczając 51 zł. Zadeklarowana kwota 1,6 mld zł daje 1,28 zł na akcję. Jednak, co istotne, wcale nie jest powiedziane wysokość dywidendy z PKO BP nie wzrośnie.

Oczekiwania inwestorów są znacznie większe nie tylko w odniesieniu do PKO BP, ale również pozostałych instytucji finansowych, obecnych na GPW. Te mają bowiem za sobą bardzo dobry rok: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podaje, że w okresie I-XI.2023 r. banki zarobiły 27,9 mld zł, a więc ponad dwa razy więcej r/r.

Z kolei indeks WIG Banki jest na poziomie ponad 50% wyższym niż 12 miesięcy temu. Wzrostowi cen akcji w sektorze finansowym sprzyjały lepsze prognozy gospodarcze, a także m.in. program Bezpieczny Kredyt 2%.

O wpływie Bezpiecznego Kredytu 2% na GPW pisaliśmy TUTAJ.

Dywidendowym pewniakiem wydaje się bank Pekao. Jesienią jego władze zapowiadały, że bank chce kontynuować swoją politykę dywidendową, która zakłada wypłaty 50-75% zysku. W ubiegłym roku do podziału między akcjonariuszy Pekao trafiło 1,42 mld zł (5,42 zł na akcję). Na „nieprzerwany strumień dywidendy” z Pekao zwrócili również uwagę w grudniu analitycy DM BOŚ, zalecając kupno akcji banku.

Do wysokiej dywidendy inwestorzy typują też ubezpieczyciela PZU. Nie brakuje spekulacji, że po połączeniu zysków za 2023 r. z rezerwami za 2022 r. PZU będzie dążyć do wypłaty jednej z najwyższych dywidend w historii swojej obecności na GPW, czyli od 2010 r.

Inwestorzy zainteresowani kupowaniem akcji pod dywidendy powinni również śledzić doniesienia z pozostałych instytucji finansowych obecnych na GPW, np. Banku Handlowego czy ING.

Dywidendy ze spółek Skarbu Państwa. Oczekiwania również są wysokie

O sporych nadziejach inwestorów i analityków na rekordowe dywidendy w 2024 r. świadczy też m.in. prognoza analityków Santander TFI. Według nich (dane za ISB) dywidendy wypłacone przez spółki notowane w indeksie WIG20 będą w tym roku o połowę wyższe niż 2023 r. Wskazują, że stanie się tak głównie za sprawą podmiotów ze wspomnianego przez nas sektora finansowego.

Warto jednak pamiętać, że w skład indeksu WIG20 wchodzą nie tylko instytucje finansowe, ale również reprezentujące inne branże spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Dywidendowemu wynikowi spółek z WIG20 pomoże zapewne notowany w nim PKN Orlen. Wypłata zysków z tej spółki wydaje się niezagrożona – zgodnie z polityką dywidendową, ogłoszoną w 2023 r., PKN Orlen chce wypłacać dywidendę w wysokości min. 4 zł na akcję, powiększaną co roku o 15 gr. do 5,20 zł w 2030 r.

Warto pamiętać, że spółki Skarbu Państwa zapewniają strumień dywidendowych środków do budżetu państwa. W tym roku rząd spodziewa się wpływów z tego tytułu na poziomie powyżej 3 mld zł.

W tym kontekście – obok informacji z PKN Orlen i instytucji finansowych z udziałem Skarbu Państwa – warto przyglądać się też zapowiedziom Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz KGHM.

Dywidendy ze spółek deweloperskich. I tu nie zabraknie wysokich wypłat

Podobnie jak instytucje finansowe, świetny rok mają za sobą spółki z sektora nieruchomości, przede wszystkim deweloperzy. Nic dziwnego, że inwestorzy również w ich przypadku liczą na sowite dywidendy.

W gronie tych spółek pewniakiem jest Dom Development – ten deweloper już w grudniu 2023 r. wypłacił posiadaczom akcji zaliczkę z tytułu dywidendy. Na ich konta popłynęło po 5,50 zł na akcję.

Podobnie jak w przypadku PKO BP wiele wskazuje na to, że to nie koniec. W ubiegłym roku spółka wypłaciła inwestorom po 11 zł na akcję z tytułu udziału w zyskach. A warto zwrócić uwagę, że od 2014 r. kwota dywidendy z Dom Development z roku na rok idzie w górę.

Pozostali deweloperzy również z pewnością znajdą się w polu zainteresowania inwestorów szukających okazji inwestycyjnych pod dywidendy.

Dywidendy z GPW. O czym warto pamiętać?

Jeżeli planujesz zakup akcji, by otrzymać udział w ubiegłorocznych zyskach, pamiętaj, by zakupić je co najmniej na dwa dni sesyjne przed tzw. dniem dywidendy.

Prawo do udziału w zyskach zyskują inwestorzy, którzy tego dnia mają zapisane na swoich rachunkach akcje spółki. Jednak w tym przypadku kluczowy jest sposób rozliczania zakupu akcji na GPW: zgodnie z zasadą D+2 akcje są zapisywane na rachunku inwestora drugiego dnia po transakcji (np. zakup w poniedziałek, zapis na rachunku w środę).

Warto również wiedzieć, w jaki sposób są rozlicza się podatek od dywidendy. Pisaliśmy na ten temat TUTAJ.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj