Bezpieczny Kredyt 2%. Jakie branże mogą na nim zyskać?

O 97,5% wzrosła liczba osób wnioskujących o kredyt hipoteczny w lipcu wobec czerwca 2023 r. To efekt wejścia w życie oferty Bezpieczny Kredyt 2%. Czy ożywi on rynek mieszkaniowy?

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w lipcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 43,47 tys. potencjalnych kredytobiorców. Średnia wartość pojedynczego zobowiązania przekroczyła 410 tys. zł i była o ok. jedną piątą wyższa niż przed rokiem.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” zastanawiamy się, czy doniesienia o ofercie Bezpieczny Kredyt 2% mogą mieć wpływ na inwestorów.

Bezpieczny Kredyt 2%. Co oznacza dla konsumentów i gospodarki?

Osoba przed 45. rokiem życia, która kupuje pierwsze mieszkanie, może sfinansować je kredytem hipotecznym, korzystając z dopłat do rat przez okres 10 lat. W efekcie oprocentowanie kredytu będzie wynosić 2% w skali roku, a więc znacznie mniej od stawki rynkowej. Jednocześnie marża banku udzielającego kredytu w programie nie może być wyższa od marż w innych kredytach hipotecznych, które oferuje.

Co istotne, w przeciwieństwie do poprzednich programów mieszkaniowych – w obecnym nie został wprowadzony limit max. ceny mkw. mieszkania lub domu. Wskazano tylko, że górna granica kredytu to 500 tys. zł dla singla lub 600 tys. zł dla małżeństwa lub rodziców z dziećmi.

To podstawowe założenia wprowadzonego 1 lipca rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, a także otworzyć Konto Mieszkaniowe, by oszczędzać na zakup mieszkania lub sfinansowanie budowy domu w przyszłości – w tym przypadku przewidziano również wypłaty tzw. premii mieszkaniowych, które mają zachęcić młode osoby do oszczędzania na inwestycję w pierwszą nieruchomość.

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do końca lipca 9 banków podpisało z BGK umowy o współpracy w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%. Pierwsze informacje potwierdzają również duże zainteresowanie programem wśród klientów.

Np. bank Pekao przy okazji publikacji wyników kwartalnych podał, że do końca roku podpisze ok. 5 tys. umów kredytowych w ramach rządowego programu (źródło: PAP). Również bank PKO BP na początku lipca przyznał, że zainteresowanie programem „utrzymuje się na wysokim poziomie”.

Spółki i branże, które mogą zyskać na niskim oprocentowaniu kredytów w rządowym programie

Chociaż na dokładne wyniki sprzedaży mieszkań finansowanych Bezpiecznym Kredytem 2% będzie trzeba poczekać, to wspomniane zainteresowanie ofertą banków sugeruje, że również spółki deweloperskie odnotują wzrost sprzedaży mieszkań. Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) podaje, że „Bezpieczny Kredyt 2% może stanowić impuls do rozpoczynania nowych budów”. Według PZFD wzrost może być szczególnie widoczny w ostatnich miesiącach 2023 r.

Perspektywa wejścia w życie rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, wspieranego Bezpiecznym Kredytem 2%, zwróciła również uwagę inwestorów obecnych na warszawskiej giełdzie. Tym bardziej, że publikacje wyników rocznych spółek deweloperskich dowiodły, iż ich dobrej passy nie zatrzymała ani rekordowo wysoka inflacji, ani wojna w Ukrainie.

Wystarczy wspomnieć, że w okresie ostatnich 3 miesięcy indeks WIG Nieruchomości – w skład którego wchodzą przede wszystkim spółki deweloperskie z GPW – zyskał prawie 20%, a od początku roku – ponad 40%.

W tym samym okresie 3 miesięcy wskaźnik WIG Banki poszedł w górę o ok. 25%, a od początku 2023 r. – o prawie 40%. W ten sposób oba branżowe indeksy całkowicie odrobiły już straty i znalazły się powyżej poziomów sprzed wyprzedaży akcji spowodowanej wybuchem wojny w Ukrainie w 2022 r.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że już po II kw. 2023 r. deweloperzy notowani na GPW zaraportowali wzrost sprzedaży lokali o 14,8% w porównaniu do I połowy 2022 r. – sprzedali 10642 lokale wobec 9269 rok wcześniej. (PAP).

Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko II kw. sprzedaż była wyższa o 35% r/r (5823 lokale wobec 4313 rok wcześniej).

Spółki deweloperskie są też jednymi z tych, które od lat chętnie dzielą się zyskami z posiadaczami akcji, wypłacając dywidendy. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Bezpieczny Kredyt 2%. Ilu Polaków z niego skorzysta?

Jak podaje BIK w cytowanym przez nas raporcie, popyt na kredyty mieszkaniowe jest obecnie najwyższy od 2008 r., a więc w całym okresie gromadzenia danych w tym zakresie.

To, czy tak duże zainteresowanie programem się utrzyma, będzie w dużej mierze zależeć od oferty mieszkaniowej na rynku (w tym tempa rozpoczynania kolejnych inwestycji przez deweloperów), a także sytuacji gospodarczej w Polsce.

Jeszcze wiosną podczas prac nad nowym programem mieszkaniowym rząd prognozował, że w 2023 r. z Bezpiecznego Kredytu 2% skorzysta ok. 10 tys. klientów.

W kolejnych latach liczba umów podpisywanych w ramach programu może wahać się w granicach 30-40 tys. rocznie do 2027 r.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj