I półrocze 2018 r. w Grupie TIM: rekordowe obroty, zyski na wszystkich poziomach [PREZENTACJA, WIDEO]

W I połowie 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM wyniosły ponad 392 mln zł, tj. aż o 19,3% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. To najlepsze pod względem przychodów I półrocze w historii Grupy. Temu rekordowi towarzyszy wynik EBITDA wyższy o ponad 12 mln zł od uzyskanego w I półroczu 2017 r. Bardzo dobrze radzi sobie logistyczna spółka 3LP, która po I półroczu 2018 r. nie tylko zanotowała 28-proc. wzrost przychodów r/r, ale i pozytywny wynik finansowy na wszystkich poziomach.

TIM SA, odpowiadający za ponad 90% przychodów Grupy, wygenerował  354,5 mln zł obrotów (+18,7% r/r), z czego ponad 71% przyniosła sprzedaż online. Spółka wypracowała 4,45 mln zł zysku operacyjnego i blisko 3,7 mln zł zysku netto, wobec strat odnotowanych rok wcześniej.

Korzyści ze zmiany modelu

Nie bez wpływu na wzrost obrotów była oczywiście nadal dobra koniunktura w budownictwie, ale nie tylko.

– Aż o 18 procent wzrosły nasze przychody ze sprzedaży do klientów z sektora przemysłowego. Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze inny czynnik – strukturę asortymentową sprzedaży. Najdynamiczniejsze, ponad 20-procentowe wzrosty przychodów zanotowaliśmy w I półroczu w segmentach produktów charakteryzujących się najwyższą marżowością, jak systemy prowadzenia kabli (+23,5% r/r), osprzęt pomocniczy (+23,6% r/r) czy oświetlenie (+20,9% r/r) – zauważa Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – To kolejne dowody na skuteczne odstrajanie się TIM-u od cykli koniunkturalnych w sektorze budownictwa oraz zdobywanie klientów w innych branżach, a także sprzedaż produktów, którą są dla nas bardziej rentowne. Co ważne, nie mówimy o jednorazowych zakupach, lecz regularnym korzystaniu z naszej oferty. Takich klientów za sprawą zmiany modelu działania nieustannie przybywa – dodaje Krzysztof Folta.

Na koniec I półrocza 2018 r. liczba klientów TIM SA, którzy dokonali zakupów w co najmniej sześciu
z ostatnich 12 miesięcy, wyniosła 4.095, tj. o 9,9% więcej niż rok wcześniej.

Zdecydowanie na plusie

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 6,65 mln zł wobec 3,31 mln zł straty odnotowanej po I półroczu 2017 r.

– Na taki wyniki złożyły się nie tylko dynamicznie rosnące obroty i marża brutto na działalności handlowej, ale i wolniejszy wzrost kosztów operacyjnych, wynikający z pełniejszego wykorzystania możliwości Centrum Logistycznego 3LP SA w podwrocławskich Siechnicach – wyjaśnia Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

Większe wykorzystanie obiektu zarządzanego przez 3LP SA to przede wszystkim efekt bardzo dużego wzrostu udziału klientów zewnętrznych w przychodach 3LP SA z usług logistycznych – z 6% po I półroczu 2017 r. do 24% po I połowie 2018 r. To z kolei przełożyło się na 132,5% wzrostu przychodów Grupy TIM ze sprzedaży usług, które wyniosły ponad 10,72 mln zł.

Rentowna spółka logistyczna

Tymczasem centrum w Siechnicach, a więc i sama spółka 3LP, nadal dynamicznie się rozwija. Trwa budowa nowej hali o powierzchni 10,5 tys. mkw., a więc zbliżonej do tej, z której korzystał sam TIM przez pierwsze 8 lat działania obiektu. Po zakończeniu inwestycji łączna powierzchnia Centrum Logistycznego 3LP SA przekroczy 50 tys. mkw.

– Liczby i rosnące zainteresowanie ze strony klientów zewnętrznych potwierdzają to, o czym mówię od kilku lat: 3LP to czarny koń Grupy TIM. Spółka zanotowała po I półroczu 28-procentowy wzrost przychodów rok do roku. 1 lipca minęły dwa lata od rozpoczęcia przez nią działalności. W drugim pełnym roku obecności na rynku jest rentowna na wszystkich poziomach – od zysku na sprzedaży po zysk netto, zaś generowane wyniki są powyżej średniej w branży – podkreśla Krzysztof Folta.

Zobacz skonsolidowany raport półroczny >>