I półrocze 2019 r. w Grupie TIM: najwyższe w historii obroty i EBITDA [WIDEO, PREZENTACJA]

W I połowie 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM wyniosły 417,7 mln zł, tj. o 6,5% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. To najlepsze pod względem przychodów I półrocze w historii Grupy. Temu rekordowi towarzyszy równie imponujący wynik EBITDA (niemal 24,8 mln zł, tj. aż +78,1% rdr.) oraz prawie 8,5 mln zł zysku netto (+27,2% rdr.). Już 1/3 przychodów 3LP SA z usług logistycznych pochodziła w I półroczu 2019 r. od podmiotów spoza Grupy TIM.

Dynamika wzrostu obrotów TIM-u, odpowiadającego za 90% przychodów Grupy, była zbliżona do dynamiki całej Grupy (+6,1% rdr.), co zaowocowało także najwyższymi w historii spółki przychodami ze sprzedaży za I półrocze – ponad 376,1 mln zł, z czego 70,1% wygenerował kanał e-commerce. Jednostkowa EBITDA wzrosła o 179%, do 18,5 mln zł.

Coraz więcej klientów, stały rozwój asortymentu

Zysk na sprzedaży TIM SA wzrósł aż o 265% rdr., osiągając 15,3 mln zł i to pomimo wysokiej konkurencji na rynku.

– To efekt przede wszystkim procentowej marży brutto, wyższej o 2,35 punktu procentowego niż przed rokiem – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – Cieszy nas także stale rosnąca (na koniec czerwca 2019 r. wyższa o 10,2% od stanu na koniec czerwca 2018 r.) liczba klientów kluczowych, a więc realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niemal równie szybko (o 9,5%, porównując koniec czerwca 2019 r. i czerwca 2018 r.) wzrosła także liczba lojalnych klientów, a więc takich, którzy w ostatnich 12 miesiącach dokonali zakupów w co najmniej sześciu z nich. Grono regularnie korzystających z naszej platformy TIM.pl jest zatem coraz większe – dodaje Krzysztof Folta.

Zjawiskiem pozytywnym jest również zmiana procentowego udziału poszczególnych grup klientów w przychodach ze sprzedaży TIM SA. W I półroczu 2019 r. aż o 3,4 pkt. proc. wzrósł udział przychodów od instalatorów, a o 2,5 pkt. proc. spadł udział resellerów, a więc pośredników – przede wszystkim sklepów i hurtowni elektrycznych.

W celu utrzymania przewagi konkurencyjnej TIM stale analizuje i wzbogaca swoją ofertą produktową. Na koniec czerwca 2019 r. platforma TIM.pl miała w ofercie 207 750 unikalnych indeksów (z czego blisko 60 tys. dostępnych w 24 h) wobec 198 300 na koniec czerwca 2018 roku.

– Jeśli dodać do tego wzrost liczby unikalnych użytkowników do 1,08 mln (+6,01% rdr.), transakcji (+2,72% rdr.) oraz 433. miejsce wśród ponad 7000 polskich platform handlu online, mamy powody do zadowolenia – komentuje Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które uczynią TIM.pl jeszcze atrakcyjniejszym i przyjaźniejszym dla klientów miejscem – dodaje Piotr Nosal.

Współpraca 3LP i IKEA

Ponad sześcioprocentowemu wzrostowi skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarzyszył wolniejszy (+4,2% rdr.) wzrost kosztów operacyjnych. To w dużej mierze efekt większego wykorzystania możliwości operacyjnych centrum logistycznego w Siechnicach, którego operatorem jest 3LP SA, oraz efektywnego zarządzania pozostałymi kosztami.

– Pierwsze półrocze 2019 roku przyniosło w 3LP między innymi rozpoczęcie operacyjnej realizacji kontraktu z IKEA. To właśnie z Siechnic trafia do polskich klientów tej szwedzkiej marki ponad 6000 produktów, które uprzednio zamówili online, przede wszystkim akcesoria wyposażenia wnętrz i małe meble – mówi Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – To między innymi w efekcie tej współpracy w I półroczu 2019 r. udział przychodów 3LP z usług logistycznych od klientów spoza Grupy TIM wzrósł do 32%. Krótkoterminowym celem jest zwiększenie tego wskaźnika do około 40%, a w dłuższej perspektywie – do 50% – dodaje Piotr Tokarczuk.

W trzeciej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TIM, czyli bydgoskiej Rotopino.pl SA, trwają zaawansowane prace związane z wykorzystaniem synergii wewnątrzgrupowych w zakresie handlu, logistyki
i zakupów. W I półroczu 2019 r. spółka zanotowała pozytywne wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Sfinalizowano także wycofanie jej akcji z obrotu na rynku NewConnect.

1% zysku brutto na działania prospołeczne

O ile I kwartał 2019 r. upłynął w TIM-ie na pracach dotyczących strategii średnioterminowej spółki na lata 2019-2021, o tyle II kwartał poświęcono na finalne wyznaczenie kierunków odpowiedzialnego biznesu TIM SA, również na najbliższe trzy lata. Po publikacji pierwszego w historii Grupy TIM raportu zintegrowanego (za rok 2018) stworzenie strategii „TIM pro” było kolejnym, naturalnym krokiem rozwoju całej organizacji w obszarze zrównoważonego biznesu.

– Zmieniając model biznesowy i zdecydowanie stawiając na kanał online, byliśmy pionierem wśród dystrybutorów elektrotechniki w Polsce, który wyznaczyły nowy kierunek rozwoju tego segmentu rynku. Nasze ambicje są większe – chcemy wyznaczać trendy w branży, przynosząc dodatkowe korzyści otoczeniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Trzy kierunki wyznaczone w strategii „TIM pro” dotyczą działań: profesjonalnych (transparentność i etyka biznesu, niezawodna jakość usług, rozwój pracowników, monitoring wpływu na środowisko), proaktywnych (upowszechnianie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań, dialog z otoczeniem, rozwój wspólnie z klientami) i prospołecznych (akcje wolontariatu pracowniczego, promowanie aktywnego trybu życia i wspierania lokalnych społeczności).

– Przez najbliższe trzy lata na działania prospołeczne będziemy przeznaczać co najmniej 1% zakładanego na dany rok zysku brutto TIM SA – deklaruje Krzysztof Folta.

Zobacz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 >>

drukuj