I półrocze 2020 r. w Grupie TIM: rekordowe obroty, wyższe skonsolidowane wyniki finansowe [PREZENTACJA, WIDEO]

Niemal 0,5 mld zł osiągnęły w I półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy TIM (493,7 mln zł, +18,2% rdr.). Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 11,3% (do 9,4 mln zł), a EBITDA – aż o 21,1% rdr., do prawie 30 mln zł. To efekt nie tylko znakomitego odnalezienia się TIM-u i ROTOPINO.PL w pandemicznej rzeczywistości, ale i dalszego rozwoju działalności 3LP w segmencie logistyki kontraktowej, co zwiększa dywersyfikację i stabilność działalności Grupy.

Obroty jednostkowe TIM-u wyniosły ponad 431,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 14,6% w porównaniu z I półroczem 2019 r. Jednocześnie ich udział w ogóle skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniósł 87,3% i był najniższy w historii – to efekt dynamicznego rozwoju spółek zależnych ROTOPINO.PL i 3LP.

– Bardzo znacząco – o ponad 100% – wzrosły przychody ze sprzedaży usług  logistycznych świadczonych przez 3LP na rzecz klientów spoza Grupy – podkreśla Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – W I półroczu 2020 r. przychody te stanowiły 44% wszystkich przychodów 3LP z usług logistycznych. Zakładamy, że w całym 2020 roku będzie to ok. 45%, a w kolejnych latach przychody od klientów innych niż TIM i ROTOPINO.PL przekroczą 50% udziału w przychodach spółki z usług logistycznych – dodaje.

Sprzedaż i odpowiedzialny biznes

W obrotach TIM-u ponad 71-procentowy udział miały w I półroczu 2020 r. zakupy realizowane w kanale e-commerce. To o 1 punkt procentowy więcej niż rok wcześniej, co świadczy o stabilności modelu i powtarzalności sprzedaży przez jej główny kanał. W II kwartale 2020 r., a więc w okresie w całości obejmującym czas pandemii, o ponad 52% wzrosła liczba nowych użytkowników rejestrujących się na platformie handlowej TIM.pl. W przeważającej większości byli to klienci z segmentu Instalator.

– To potwierdzenie skuteczności naszego modelu biznesowego i świadomości jego zalet także u potencjalnych klientów. W obliczu pandemii wybrali oni zakupy online w TIM-ie jako najbezpieczniejszy i cechujący się niezawodnym serwisem dostęp do najszerszej oferty elektrotechniki w Polsce. To dowód na skuteczność pracy naszej sieci sprzedaży, której zespół – także w warunkach pracy zdalnej – efektywnie pozyskiwał nowych klientów – zauważa Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

W strukturze sprzedaży asortymentu TIM-u warto zwrócić uwagę na produkty z grupy „fotowoltaika”, które wygenerowały łącznie ponad 3% obrotów TIM-u za I półrocze 2020 r. TIM konsekwentnie od 2019 r. poszerza ofertę w tym segmencie, zwiększając jednocześnie sprzedaż. Dodatkowo już w pierwszych tygodniach 2020 r. spółka zabezpieczyła ciągłość dostępu do tych produktów w obliczu trudności w produkcji i imporcie z rynku chińskiego. Obecnie produkty do instalacji fotowoltaicznych dostępne są do nabycia zarówno z Centrum Logistycznego 3LP SA w Siechnicach, jak i w alternatywnych modelach sprzedaży (dropshipping) z magazynów partnerów handlowych TIM-u.

– Mocno stawiamy na rozwój tej oferty z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zainteresowanie nią rośnie – co naturalne – w obliczu rządowego dofinansowywania tych instalacji. Po drugie, postrzegamy to jako element naszych działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Działamy proaktywnie, rozwijając się wraz z klientami i proponując im nowoczesne oraz proekologiczne rozwiązania – wyjaśnia Piotr Nosal.

Stabilność w czasach niepewności

Rozwój logistycznej spółki 3LP dobrze widoczny jest nie tylko w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy TIM. Lepsze wykorzystanie możliwości centrum logistycznego w Siechnicach i bardziej efektywne zarządzanie pozostałymi kosztami sprawiło, że dynamika wzrostu kosztów operacyjnych wyniosła 17,7% rdr. – była zatem niższa od dynamiki wzrostu obrotów Grupy (+18,2% rdr.).

– W efekcie wynik na działalności operacyjnej wzrósł rok do roku o 30%, a EBITDA o 21% – mówi Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – Znacząca poprawa rentowności działalności 3LP SA i ROTOPINO.PL SA przełożyła się na wzrosty wszystkich podstawowych wskaźników rentowności Grupy. Coraz mocniejszy segment usług logistycznych w Grupie TIM pozwala nam także dywersyfikować działalność – dodaje.

Zobacz skonsolidowany raport półroczny >>

Nagranie konferencji wynikowej – 24.09.2020 r.


drukuj