I półrocze 2023 r. w Grupie TIM: presja I kw. 2022 r., II kw. 2023 r. zbliżony do zeszłorocznego [PREZENTACJA]

Z 732,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (-5,1% rdr.) i zyskiem netto na poziomie 32,9 mln zł (-45,5% rdr.) Grupa Kapitałowa TIM zakończyła pierwsze sześć miesięcy 2023 r. Wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży zanotowała w tym okresie logistyczna spółka 3LP (80,1 mln zł, +4,2% rdr.).

Przychody ze sprzedaży TIM SA wyniosły w I półroczu 2023 r. ponad 702,8 mln i były niższe o 4,8% od osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r.

– Wchodząc w 2023 rok, wiedzieliśmy, że będziemy mierzyć się z wyzwaniem porównywania wypracowanych wyników do niestandardowego pierwszego kwartału 2022 roku, który przyniósł ponad 393 milionów złotych przychodów ze sprzedaży i pozostaje najlepszym kwartałem w całej historii TIM-u. Był to okres zakończenia kolejnej tury dopłat do instalacji fotowoltaicznych, zmiany sposobu rozliczeń prosumentów na mniej korzystną oraz najwyższej niepewności rynkowej i obaw o łańcuchy dostaw w związku z inwazją Rosji na Ukrainę – przypomina Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Pierwsza połowa 2023 roku minęła pod znakiem utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji wpływającej na sytuację finansową gospodarstw domowych i przedsiębiorców, słabej koniunktury na rynku budowlanym, spowolnienia i negatywnych perspektyw odzwierciedlonych w spadającym indeksie PMI w przemyśle, jak i dalszej niepewności geopolitycznej. To sprawiło, że wyrównanie czy poprawienie wyników sprzed roku okazało się niemożliwe. Jednakże drugi kwartał 2023 roku przychodowo był już bardzo zbliżony do analogicznego okresu 2022 roku (339,4 mln zł, -1,6% rdr.) – zwraca uwagę Krzysztof Folta.

Stabilnie i rozwojowo

Niższe przychody ze sprzedaży oraz równoległe pogorszenie rentowności działalności podstawowej przełożyły się na niższą EDITDA czy wynik netto – na poziomie skonsolidowanym spadki tych wskaźników wyniosły odpowiednio 42,3% i 45,5%, do 53,3 i 32,9 mln zł.

– Pomimo tej ujemnej dynamiki są one na bezpiecznym poziomie, zaś kondycja finansowa Grupy TIM jest bardzo dobra. Wskaźniki płynności i zadłużenia pozostają na poziomach zbliżonych do stanu z końca 2022 roku – zauważa Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – W kontekście wyników Grupy warto zwrócić uwagę na wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży spółki 3LP, która rozwija się i otwiera nowe oddziały. Najnowszy znajduje się w Słubicach, zaledwie pięć kilometrów od polsko-niemieckiego przejścia granicznego – dodaje.

Większa lojalność

Mimo gorszych wyników sprzedażowych wynikających z obecnych uwarunkowań rynkowych regularnie rośnie liczba klientów TIM-u, co stanowi nieodzowny warunek dalszego rozwoju Spółki oraz zaowocuje ponownym dynamicznym przyspieszeniem w momencie poprawy koniunktury. Wzrosty widać także wśród klientów kluczowych (realizujących sprzedaż wyższą niż 1500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy) oraz lojalnych (zakupy w co najmniej 6 z ostatnich 12 miesięcy).

– Na koniec czerwca 2023 roku wzrost liczby tych klientów wyniósł odpowiednio 14,7% oraz 5,2%, do poziomu 23 445 i 7 210. Co ważne, wzrost lojalności widać nie tylko w twardych danych sprzedażowych, lecz i w statystykach ruchu internetowego naszego centrum elektrotechniki TIM.pl – podkreśla Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA. – O siedemnaście procent wzrosła bowiem rok do roku liczba wizyt na jednego użytkownika (z 3,87 do 4,5), zaś kanał online uzyskał o 2,8% więcej transakcji pomimo spadku liczby użytkowników – dodaje.

Zobacz skonsolidowany raport półroczny >>

drukuj