Inflacja w górę. Sprawdź, co to oznacza dla giełdy

O 5,8% wzrosły ceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najwyższemu od ponad 20 lat wskaźnikowi inflacji w Polsce towarzyszą kolejne rekordy indeksów na giełdzie, a także prawdopodobny początek cyklu podwyżek stóp procentowych. 

Jeszcze w tym roku inflacja w Polsce może dojść do poziomu 6% – prognozuje Narodowy Bank Polski, a część ekonomistów obstawia nawet przekroczenie tego pułapu. Już teraz Polska znajduje się wśród europejskich rekordzistów pod względem tempa wzrostu cen. W czołówce są również Litwa, Estonia i Węgry. 

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” zastanawiamy się, jak rekordowa inflacja wpływa na inwestorów i co oznaczają dla nich podwyżki stóp procentowych. 

Inflacja i stopy procentowe a rynek akcji. Czy są od siebie zależne?

Informacjom Głównego Urzędu Statystycznego o najwyższej od ponad 20 lat inflacji w Polsce towarzyszą doniesienia o kolejnych wzrostach indeksu WIG na warszawskiej giełdzie. Na początku października pokonał on pułap 73 tys. pkt. – to jego rekord wszechczasów. Najwyżej od kilkunastu lat są również wskaźniki małych i średnich spółek (sWIG80 i mWIG40). 

Jak widać na poniższym wykresie, od początku 2021 r. indeks WIG zyskał ok. 30%, mWIG40 i sWIG80 – po ok. 40%. Nieco wolniej rośnie wskaźnik WIG20 – ok. 20%. 

Główne indeksy GPW w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

 Wykres indeksów na GPW (1 rok)

Źródło: Stooq.pl 

Giełdowej hossie od początku pandemii sprzyjało połączenie zjawiska rosnących cen z kolejnymi obniżkami stóp procentowych – w 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej obcięła je aż 3 razy, sprowadzając główną stopę referencyjną do najniższego w historii poziomu 0,1%. Poszedł za tym spadek oprocentowania lokat w bankach i w rezultacie inwestorzy zaczęli szukać alternatywnych możliwości ochrony oszczędności przed realnymi stratami. Gdy porównamy bowiem średnie oprocentowanie lokat terminowych w bankach (0,3% w skali roku) z inflacją (5,8%), okaże się, że trzymanie pieniędzy na depozytach przynosi realne straty. 

Część inwestorów zdecydowała się poszukać szans na zyski na rynku nieruchomości. Wielu postawiło też na akcje spółek – jak podaje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, liczba rachunków maklerskich w Polsce wzrosła z 1,25 mln na początku 2020 r. do 1,33 mln w lipcu 2021 r. W tym samym czasie kwota zgromadzona przez klientów banków na lokatach terminowych zmalała o ponad 40% z 292 mld zł do 168 mld zł. 

Stopy procentowe w górę. Jak reaguje giełda?

Rada Polityki Pieniężnej może walczyć z wysoką inflacją m.in. za pomocą podwyżek stóp procentowych. Jej członkowie zdecydowali się na wykorzystanie tego narzędzia podczas ostatniego posiedzenia 6 października. Główna stopa procentowa poszła w górę z 0,1% do 0,5%. Co istotne, była to pierwsza podwyżka od maja 2012 r. Wówczas RPP zakończyła trwający ponad rok cykl podwyżek stóp procentowych, doprowadzając główną z nich do 4,75%. 

Zdania ekonomistów na temat tempa dalszych podwyżek są podzielone. Niemniej istnieje prawdopodobieństwo kolejnych, bo – jak podała RPP w komunikacie po spotkaniu – „inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano”. Z treścią całego komunikatu można zapoznać się na stronie NBP.

Najszybciej na podwyżkę stóp procentowych zareagowały kursy akcji banków notowanych na GPW. Grupujący je indeks WIG Banki w dniu decyzji RPP poszedł w górę o 3,6%. Reakcję inwestorów można wytłumaczyć tym, że spodziewają się oni wzrostu cen kredytów, a więc jednocześnie poprawy wyników banków w kolejnych kwartałach. Część inwestorów już od dłuższego czasu obstawiała taki scenariusz, inwestując w akcje banków – od początku 2021 r. ich wskaźnik zyskał ponad 80%. Np. kurs akcji PKO BP poszedł w tym czasie w górę o ponad 60%, a Pekao podwoił swoją wartość. 

Indeks WIG Banki w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

 Indeks WIG Banki w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

Źródło: Stooq.pl 

Warto obserwować, co w najbliższych tygodniach będzie działo się z akcjami instytucji finansowych. Można założyć, że wzrost prawdopodobieństwa kolejnych podwyżek stóp procentowych powinien sprzyjać ich dalszemu wzrostowi – na kontynuację dobrego okresu dla akcji banków wskazywały również ostatnio rekomendacje biur maklerskich. 

Rekordowa inflacja w Polsce. Czy jednak może zagrozić wzrostom na GPW?

Na to pytanie starają się obecnie odpowiedzieć sobie inwestorzy i obserwatorzy rynku. Sytuacja nie jest bowiem oczywista. Z jednej strony wysokiej inflacji towarzyszą oczekiwania wysokiego wzrostu gospodarczego. Dodatkowo wzrost cen surowców w ostatnich miesiącach sprzyjał również notowaniom wielu spółek (m.in. producentom stali). Dobra koniunktura gospodarcza oraz wyższe ceny sprzyjają też wzrostowi przychodów wielu firm. 

Z drugiej strony obawy o to, że inflacja wymknie się spod kontroli i w rezultacie zagrozi wzrostowi gospodarczemu, mogłyby zachęcić część inwestorów do pozbywania się akcji. 

Pierwsza podwyżka stóp procentowych nie spowoduje jednak gwałtownego odwrotu inwestorów w stronę bankowych lokat. W okresie wysokiej inflacji wciąż będą oni szukać sposobów na ochronę kapitału. To argument na korzyść akcji, m.in. spółek dywidendowych, o czym pisaliśmy więcej w naszym cyklu

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj