Jak rozliczyć podatek od zysków z giełdy?

Jeszcze tylko do końca kwietnia inwestorzy giełdowi mają czas na rozliczenie swoich zysków kapitałowych za 2014 r. Jeżeli w ubiegłych latach mieli stratę, muszą pamiętać o tym, że nawet teraz mogą obrócić ją na swoją korzyść.

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia z fiskusem za ubiegły rok. Inwestorzy powinni pamiętać, że nawet jeżeli sprzedali w tym czasie chociaż jedną akcję, muszą zawiadomić o tym urząd skarbowy. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” przypominamy podstawowe zasady z tym związane.

1. W jaki sposób rozliczyć się z fiskusem?
W praktyce rozliczenie podatku od zysków z giełdy przez inwestora indywidualnego sprowadza się do wypełnienia formularza PIT-38. Uzupełnia się go na podstawie informacji uzyskanych z biura maklerskiego, które prowadzi rachunek inwestora. Do końca lutego miało ono obowiązek wysłać je na specjalnym druku PIT-8C.

Jeżeli sprzedaż akcji (albo np. obligacji) przyniosła inwestorowi zysk, będzie on musiał odprowadzić od tej sumy 19% „podatku Belki”.

2. A co jeżeli inwestor poniósł stratę?
W tej sytuacji inwestor rzecz jasna podatku nie zapłaci. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku złożenia deklaracji PIT-38. Warto jednak pamiętać, że stratę w kolejnych latach będzie mógł obrócić na swoją korzyść.

Jak? Otóż zgodnie z przepisami, stratę z danego roku można rozliczyć przez pięć kolejnych lat w taki sposób, by pomniejszyć o nią ewentualne zyski i dzięki temu w przyszłości płacić niższy podatek. Inwestor powinien jednak pamiętać o tym, że w jednym roku nie może odliczyć więcej niż połowę straty. Inaczej mówiąc, stratę z jednego roku trzeba rozliczać co najmniej w dwóch kolejnych latach.

3. Czy należy zapłacić podatek od uzyskanych dywidend?
Tak. Również w przypadku udziału w zyskach spółek inwestor ma obowiązek zapłacić 19% podatku. Sprawa jest tu jednak o tyle prosta, że nie musi się on przejmować dywidendą w rozliczeniu PIT-38. Podatek jest bowiem odprowadzany już na etapie wypłaty dywidendy. Można to porównać do rozliczenia podatku od zysków z lokaty bankowej albo funduszu inwestycyjnego. Chociaż w tych przypadkach fiskusowi również oddaje się 19% zysku, to kwota, która wpływa na rachunek inwestora, jest już pomniejszona o podatek.

4. Czy niektóre zyski są zwolnione z „podatku Belki”?
Tak. Inwestor nie musi płacić podatku belki np. od sprzedaży papierów wartościowych, które kupił w ofertach publicznych przed 1 stycznia 2004 r. Dotyczy to również zysków z obligacji Skarbu Państwa kupionych przed 1 stycznia 2003 r.

Wykaz sytuacji, których inwestor jest zwolniony z podatku, jest dość obszerny. Warto go sprawdzić w artykułach 21 oraz 52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

5. Czy płaci się podatek od zysków z giełd zagranicznych?
Tak, przy czym sprawa jest tutaj dość skomplikowana. Zagraniczne biuro maklerskie nie ma bowiem obowiązku wysłania inwestorowi druku PIT-8C. Do tego może się zdarzyć, że od transakcji zostanie już pobrany podatek za granicą. W takiej sytuacji inwestor musi samodzielnie określić wysokość zysku (np. na podstawie historii transakcji) i obliczyć podatek, korygując go o kwotę zapłaconą za granicą. Gdyby komplikacji było mało, to należy pamiętać o przeliczaniu kwot z walut obcych do złotego po kursie Narodowego Banku Polskiego.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj