Komentarze analityków po wynikach za 3 kwartały 2019 r.

Po zaprezentowaniu przez TIM SA wyników za trzy kwartały 2019 r. Noble Securities oraz Dom Maklerski SII opublikowały notatki wynikowe z komentarzami.

Komentarz Domu Analiz SII oraz notatkę wynikową Noble Securities, która powstała w ramach Programu Wsparcia Analitycznego GPW, można pobrać ze strony Komentarze, analizy, rekomendacje.

drukuj