Podatek od zysków giełdowych za 2022 r. Sześć odpowiedzi na istotne pytania

Najpóźniej do końca lutego biuro maklerskie ma obowiązek przekazać inwestorom podsumowania ubiegłorocznych transakcji na formularzach PIT-8C. Na tej podstawie każdy ma obowiązek rozliczyć się z urzędem skarbowym i zapłacić należny podatek w wysokości 19% od osiągniętych zysków.

Jeżeli w 2022 r. sprzedałeś chociaż jedną akcję na giełdzie lub zamknąłeś pozycję na rynku kontraktów terminowych, otrzymasz z biura maklerskiego wypełniony PIT-8C. W oparciu o zawarte w nim dane wypełnisz PIT-38. Ten do końca kwietnia 2023 r. należy przekazać do urzędu skarbowego.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” odpowiadamy na pytania, które mogą okazać się ważne przy rozliczeniu podatku od zysków z giełdy.

1. PIT-8C nie dotarł. Co robić?

Biuro maklerskie, w którym masz rachunek inwestycyjny, powinno przekazać PIT-8C do końca lutego 2023 r. Pamiętaj jednak, że taki obowiązek powstaje tylko w sytuacji, gdy w poprzednim roku dokonałeś transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, a więc np. akcji, bez względu na to, czy przyniosły Ci one zysk czy stratę.

Biuro nie wystawi dokumentu PIT-8C, jeżeli w ubiegłym roku wyłącznie kupowałeś akcje (nawet jeżeli ich cena wzrosła) albo nie wykonałeś żadnej transakcji. W takich sytuacjach nie masz też obowiązku składać do urzędu skarbowego PIT-38.

Jeżeli jednak masz wątpliwości, czy powinieneś dostać PIT-8C (bo np. nie pamiętasz wszystkich transakcji z 2022 r.), warto skontaktować się z biurem maklerskim. Być może PIT-8C czeka na Ciebie wyłącznie w wersji elektronicznej po zalogowaniu do rachunku maklerskiego.

2. Mam kilka rachunków inwestycyjnych. Czy muszę złożyć w urzędzie skarbowym osobne formularze PIT-38?

Nie. Jeżeli dostaniesz więcej niż jeden PIT-8C, i tak będziesz musiał wypełnić tylko jeden PIT-38. Jego uzupełnienie może okazać się nieco bardziej skomplikowane, bo będziesz musiał zsumować odpowiednie pozycje z formularzy, by ostatecznie sprawdzić, czy powstał zysk, od którego należy zapłacić 19% podatku. 

3. Co z zaliczkami na podatek od akcji? Czy muszę zapłacić pełne 19% od zysków kapitałowych?

Gdy handlujesz akcjami na giełdzie albo jesteś aktywny na rynku kontraktów terminowych, nie ma możliwości, byś w ciągu roku odprowadzał zaliczki na przyszły podatek, tak jak robi się to np. w przypadku comiesięcznej pensji.

Oznacza to, że gdy rozliczenie na podstawie PIT-8C pokaże zysk, będziesz musiał zapłacić 19% od tej kwoty. Jeżeli wykażesz stratę, podatku oczywiście nie zapłacisz. Pamiętaj jednak, że nawet po zadeklarowaniu straty i tak masz obowiązek wysłać do urzędu skarbowego PIT-38.

4. W formularzu PIT-8C nie uwzględniono wpływów z dywidend i zysków ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych. To błąd?

Nie. Jeżeli w ubiegłym roku spółka, której akcje posiadasz, wypłaciła ci dywidendę, kwota przekazana na twoje konto już wcześniej została opodatkowana. Nie musisz z tym nic robić.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku funduszy inwestycyjnych, obligacji Skarbu Państwa i lokat bankowych – w każdym z tych przypadków wyjście z inwestycji oznacza, że na twoje konto trafi kwota netto, a więc uwzględniająca nie tylko zysk bądź stratę, ale również po potrąceniu ewentualnego podatku.

Takie zasady rozliczania się z zysków kapitałowych powodują, że nie możesz np. obniżyć kwoty podatku wynikającego z zysków po sprzedaży akcji o straty poniesione na funduszach inwestycyjnych.

5. Mój współmałżonek też inwestuje na giełdzie. Czy możemy rozliczyć zyski wspólnie?

Nie ma takiej możliwości. Nawet jeżeli rozliczacie wspólnie swoje dochody z pracy czy działalności gospodarczej, to inwestycje giełdowe każde z Was powinno rozliczyć osobno na podstawie odrębnych dokumentów PIT-8C otrzymanych z biura maklerskiego. Nie da się więc np. zrobić tak, by zyski jednej osoby obniżyć stratami drugiej.

Pamiętaj jednak, że podatek można obniżyć, jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat zdarzyło ci się ponieść stratę – możesz ją uwzględnić i w ten sposób zmniejszyć kwotę zysku do opodatkowania.

6. Czy rozliczając podatek giełdowy mogę odprowadzić 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego? 

Tak. Chociaż nie wszyscy inwestorzy pamiętają o takiej możliwości, to 1,5% z podatku od twoich zysków może trafić na rzecz wskazanej przez ciebie organizacji pożytku publicznego (np. fundacji). W formularzu PIT-38 znajdziesz odpowiednią rubrykę, w której należy wpisać numer KRS organizacji, której chcesz przekazać środki. Następnie po złożeniu dokumentów do urzędu skarbowego musisz zapłacić cały należny podatek. Kwota w wysokości 1,5% tych środków zostanie przekazana do wskazanej organizacji przez urząd. 

 

Co to jest podatek giełdowy?

Tak powszechnie określa się jeden z obszarów podatku od zysków kapitałowych, zwanego też „podatkiem Belki”. Został on wprowadzony w 2002 r. Każda osoba, która inwestuje na rynku giełdowym, w fundusze inwestycyjne, obligacje Skarbu Państwa, bądź tylko otwiera lokatę w banku, ma obowiązek płacić do kasy państwa 19% od osiąganych zysków.

W zależności od instrumentu finansowego, różne są tylko sposoby płacenia podatku. Np. ze sprzedaży akcji inwestor rozlicza się samodzielnie (PIT-38), ale już podatek od dywidendy odprowadza spółka, która ją inwestorowi wypłaciła. Sprawa zapłaty podatku leży również po stronie banku (po zamknięciu lokaty), czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (po sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu).

Ministerstwo Finansów analizuje obecnie możliwości zmian w przepisach dotyczących podatku od zysków kapitałowych. Rozważa m.in. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. O nowych propozycjach pisaliśmy już szerzej.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj