Przychody Grupy Kapitałowej TIM w I półroczu 2017 r. wyższe o 5,8% r/r [WIDEO]

328,57 mln zł, tj. o niemal 6% więcej niż rok wcześniej, wyniosły obroty GK TIM w I połowie 2017 r. Przychody ze sprzedaży TIM SA wzrosły o 3,8% r/r, do 298,67 mln zł. Stopniowo poprawia się sytuacja w branży budowlanej, a 3LP SA – rok po przejęciu w zarządzanie centrum logistycznego w podwrocławskich Siechnicach – pozyskuje kolejnych klientów spoza Grupy. Oba czynniki przełożą się także na wyniki GK TIM.

Przychody TIM SA z kanału e-commerce w I półroczu 2017 r. wyniosły 214,45 mln zł, co oznacza wzrost
o 4,5% w stosunku do I półrocza 2016 r. Udział kanału online w obrotach spółki w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. osiągnął 72%.

– Dynamika obrotów zarówno Grupy Kapitałowej, jak i samego TIM-u jest nieco poniżej naszych oczekiwań – przyznaje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA. – Jeśli jednak wziąć pod uwagę spadki dynamiki sprzedaży kabli energetycznych, które wyniosły 20% w pierwszym i aż 28% w drugim kwartale 2017 roku, widać, że osiągnęliśmy naprawdę dobry wynik – dodaje.

Sytuacja branży
Optymizmem napawa rosnąca dynamika produkcji budowlano-montażowej – w I półroczu 2017 r. wyniosła 107,5%, a w samym czerwcu wzrost wyniósł 11,6%. To powód do zadowolenia, jednak prezes Folta jest ostrożnym optymistą.

– Pomimo dobrej dynamiki produkcji budowlano-montażowej realna sytuacja w sektorze budowlanym nie jest łatwa i spodziewam się, że pozytywny wpływ na nasze rezultaty będzie widoczny z kilkukwartalnym opóźnieniem. Na razie branża elektrotechniczna nadal uwikłana jest w wojnę cenową, boryka się ze spadającymi marżami oraz zmianami przepisów dotyczących podatku VAT – wylicza Krzysztof Folta.

Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA, zwraca uwagę, że spadki sprzedaży kabli przełożyły się pozytywnie na poziom marży brutto generowanej przez TIM SA, która wzrosła z 15,8% w I półroczu 2016 r. do 16,2% w I połowie 2017 r.

3,63 mln zł straty z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej TIM (wobec 7,39 mln zł zysku w I połowie 2016 r.) wynika ze wzrostu kosztów działalności operacyjnej o niemal 8%. To wpływ przede wszystkim spółki 3LP SA, która 1 lipca 2016 r. przejęła w zarządzanie centrum logistyczne w podwrocławskich Siechnicach. Obiekt po rozbudowie (z 10.000 do 40.000 mkw.) specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych dla firm działających w sektorze e-commerce, w tym podmiotów spoza Grupy Kapitałowej TIM. Od III kw. 2016 r. wyniki finansowe 3LP SA są konsolidowane z rezultatami całej Grupy.

– Skokowe zwiększenie powierzchni obiektu w Siechnicach oraz wyposażenie go w nowoczesną automatykę z jednej strony znacząco zwiększyło jego konkurencyjność na rynku, a zatem ułatwia pozyskiwanie nowych klientów. Z drugiej jednak strony spowodowało wzrost kosztów logistycznych, związanych z utrzymaniem obiektu. 3LP stopniowo jednak buduje portfel kontraktów zewnętrznych, co wpłynie na poprawę wyników Grupy Kapitałowej TIM – wyjaśnia Piotr Tokarczuk, członek zarządu i dyrektor finansowy TIM SA.

W ciągu kilku lat udział przychodów od klientów spoza GK TIM ma osiągnąć 30-50% ogółu przychodów 3LP SA. Obecnie klienci zewnętrzni generują ok. 10% przychodów spółki.

Zobacz skonsolidowany raport półroczny >>

drukuj