Raport roczny 2008

(Emitent – PAP – środa, 29 kwietnia 08:12)

Sprawozdanie finansowe 2008 [PDF]

Sprawozdanie Zarzadu z działalności TIM SA w 2008r. [PDF]

Raport i opinia biegłego rewidenta 2008 [PDF]

List Akcjonariuszy [PDF]

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania [PDF]

Oświadczenie Zarzadu w sprawie biegłego rewidenta [PDF]

 

Raport roczny R 2008

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

2009-04-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-29 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-04-29 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj