Rekomendacje dla spółek z GPW. Sprawdź, co proponują analitycy w 2024 r.

Już ponad 20 zaleceń kupna akcji wydały biura maklerskie od początku 2024 r. Jakie spółki znalazły się w centrum ich uwagi?

Pod koniec pierwszego kwartału 2024 r. główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) utrzymują się na poziomach zbliżonych do tych z początku stycznia.

Indeksy WIG20 i WIG w okresie ostatnich 3 miesięcy

Źródło: Stooq.pl

Wśród wskaźników branżowych wyróżnia się indeks WIG Banki, który od początku roku zyskał kilkanaście procent. O powodach tej sytuacji pisaliśmy TUTAJ.

Tym razem w cyklu „Cały ten rynek…” zaglądamy do rekomendacji analityków, które zostały wydane od początku roku. Sprawdzamy, które spółki są ich zdaniem warte uwagi.

PKN Orlen z rekomendacją „kupuj”. Ale…

Wśród raportów analitycznych dla spółek notowanych w indeksie WIG20 uwagę zwraca PKN Orlen – na początku lutego analitycy DM BOŚ wycenili jedną akcję koncernu na 90 zł, rekomendując ich kupno. To o 37% więcej w porównaniu do ceny akcji w dniu publikacji rekomendacji.

Analitycy wskazali w niej, że z jednej strony akcje spółki są „fundamentalnie tanie”, ale jednocześnie nie dostrzegają pozytywnych sygnałów, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie różnicy pomiędzy bieżącymi notowaniami a ich wyceną.

Rekomendacja została wydana przed publikacją wyników PKN Orlen za 2023 r. Według tych danych Grupa wypracowała w ubiegłym roku zysk netto w wysokości 27,6 mld zł, a więc o 12,2 mld zł mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy raczej nie mogą spodziewać się nowego rekordu dywidendy – w 2023 r. wypłata z zysków sięgnęła 5,50 zł na akcję. W tym roku – zgodnie z zapowiedzią zarządu – kwota może być zgodna z polityką dywidendową koncernu, co wskazywałoby na 4,15 zł na akcję.

Analitycy a notowania LPP. Jakie zalecenia wydali?

Wśród największych spółek notowanych w WIG20 uwagę zwracają w tym roku 2 rekomendacje dla producenta odzieży LPP. Na początku lutego analitycy BM mBanku wycenili jedną akcję LPP na 20.000 zł, a 21 lutego analitycy Noble Securities przedstawili wycenę jednej akcji na poziomie 19.282 zł. W obu przypadkach zalecenia brzmiały „kupuj”, a wycena była o ok. 40% wyższa od cen w dniach wydania rekomendacji.

Warto zauważyć, że oba zalecenia zostały wydane, zanim instytucja Hindenburg Research oskarżyła polską spółkę o to, że wcale nie wycofała się z Rosji – wskutek tej informacji, która odbiła się szerokim echem w mediach, notowania akcji LPP spadły w ciągu jednej sesji o 35% do poziomu 11.450 zł na zamknięciu.

Władze LPP zdementowały te doniesienia, przypominając, że spółka zakończyła działalność operacyjną i handlową w Rosji w maju 2022 r.

Instytucje finansowe w oczach analityków. Czy jest szansa na wzrosty?

Pomimo wyraźnego wzrostu notowań banków, na razie od początku roku żaden nie doczekał się nowej rekomendacji od biura maklerskiego. Pojawiło się za to kilka zaleceń dotyczących innych instytucji finansowych, obecnych na GPW.

W raporcie z 18 stycznia analitycy BM mBanku zwrócili uwagę na akcje spółki Kruk, działającej na rynku zarzadzania wierzytelnościami. W zaleceniu „kupuj” podnieśli jednocześnie cenę docelową akcji do 532,36 zł przy cenie 457,20 w dniu wydania rekomendacji (+16,4%). W raporcie analitycy zwracają uwagę m.in. na potencjał rozwoju Kruka na rynkach zagranicznych, w tym np. we Francji.

Wśród spółek z branży finansowej uwagę analityków (BM mBank) zwrócił też obecny na GPW broker XTB. W raporcie z 20 lutego z zaleceniem „kupuj” wycenili oni jedną akcję spółki na 47,95 zł. Wśród inwestorów trwają też spekulacje na temat możliwości wypłaty w 2024 r. rekordowej dywidendy z XTB. Spółka od pięciu lat regularnie dzieli się zyskiem. W 2023 r. akcjonariusze dostali dywidendę w wysokości 4,86 zł na akcję.

Rekomendacje dla spółek przemysłowych. I nie tylko

W okresie styczeń-marzec 2024 r. na rynku pojawiły się też rekomendacje analityków dla producentów działających m.in. w sektorach budowlanym i przemysłowym. Na liście spółek w polu zainteresowania analityków znalazły się m.in.: Instal Kraków („kupuj” z ceną docelową 50 zł od DM BDM), Torpol („kupuj” z ceną docelową 27,90 zł od DM BDM), Śnieżka („kupuj” z ceną docelową 93,10 zł od DM BDM).

Wśród przedstawicieli innych sektorów analitycy skupili się m.in. na biurze podróży Rainbow Tours. W wydanych w marcu rekomendacjach zalecają kupno akcji spółki, wyceniając je na: 92,40 zł (East Value Research) i 105 zł (DM Trigon), co sugeruje wzrost w skali od 14% do 30% w porównaniu do notowań w dniach publikacji rekomendacji. Analitycy zwrócili uwagę m.in. na lepsze perspektywy wynikowe spółki, co ma związek z zainteresowaniem klientów ofertą urlopową na 2024 r.

Rekomendacje giełdowe. Czy warto je śledzić?

Powyżej przytoczyliśmy niektóre z rekomendacji opublikowanych w tym roku przez analityków. Warto jednak pamiętać o tym, by za każdym razem przed podjęciem decyzji w sprawie zakupu bądź sprzedaży akcji dokładnie przeanalizować sytuację i mieć na uwadze to, że prognozy nie zawsze muszą się spełnić.

O tym, jak powstają rekomendacje giełdowe i jak je czytać pisaliśmy szerzej w naszym cyklu TUTAJ.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj