Rekordowy rok 2022 – pokaz siły Grupy TIM [PREZENTACJA, WIDEO]

35 lat obecności TIM SA na rynku Grupa TIM uczciła najlepszymi w historii wynikami – nie tylko na poziomie sprzedażowym, ale i np. przepływów finansowych. W 2022 r. po raz pierwszy przychody TIM-u ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów przekroczyły 1 mld zł, zaś instalatorzy byli największą pod względem przychodowym grupą klientów TIM-u. A wszystko w warunkach niezwykle dynamicznej sytuacji rynkowej i geopolitycznej.

Skonsolidowane i jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły w 2022 r. odpowiednio 1,52 i 1,45 mld zł (+15,9% i +16,1% rdr.). Historyczne poziomy zanotowała także EBITDA: 129,2 mln zł w przypadku TIM-u (+18,8% rdr.) i 160,4 mln zł w skali Grupy TIM (+10,9% rdr.).

– Poprzeczka jest ustawiona wysoko, jednak my lubimy stawiać sobie ambitne cele, a następnie osiągać je. Dlatego w minionym roku zaprezentowaliśmy nową, długofalową strategię rozwoju TIM-u, z celami finansowymi określonymi do roku 2026: przekroczeniem na poziomie jednostkowym trzech miliardów złotych przychodów oraz dwustu pięćdziesięciu milionów złotych EBITDA – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Chcemy być prawdziwym centrum elektrotechniki, dlatego intensywnie pracujemy nad jak najpełniejszą realizacją naszej nowej misji: „Ułatwiać pracę profesjonalistom” – dodaje Krzysztof Folta.

Rekordowa liczba klientów i oczekiwana zmiana miejsc

I to właśnie profesjonaliści, a więc różnego rodzaju wykonawcy robót instalacyjnych, kwalifikowani w obowiązującej w TIM-ie segmentacji do sektora „Instalator”, wyprzedzili resellerów i objęli w 2022 r. pierwsze miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży. Ich udział w zeszłorocznych przychodach wyniósł 43,7% (+2,9 pp. rdr.). Resellerzy, a więc sprzedawcy i hurtownicy elektrotechniki, byli źródłem 36,2% przychodów (-4,8 pp. rdr.). Kolejne dwa miejsca zajął szeroko rozumiany sektor przemysłowy, tj. produkcja OEM (9%) i utrzymanie ruchu (8,3%).

– Za nami pierwszy rok, w którym za największą wartość przychodów odpowiadała sprzedaż do sektora instalacyjnego. Efekt zmian w zakresie segmentów klientów wynika z prowadzonych działań prosprzedażowych mających wzmocnić segmenty „Instalator” i „Przemysł”. W przypadku pierwszego z nich to także efekt coraz większego przekonania i zaufania do zakupów przez Internet – wyjaśnia Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

Zaufanie do e-commerce’owego modelu sprzedaży widać doskonale w statystykach dotyczących liczby klientów. Liczba klientów, którzy w 2022 r. przynajmniej raz dokonali zakupu z TIM-ie, wyniosła 84 000 wobec 51 790 w 2021 r. (+62,1% rdr.). Liczba klientów kluczowych, a więc realizujących sprzedaż wyższą niż 1 500 zł miesięcznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wzrosła na koniec 2022 r. do niemal 22 700, tj. o 25,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Liczba klientów lojalnych, a więc takich, którzy w ostatnich 12 miesiącach dokonali zakupów w co najmniej sześciu z nich, wyniosła na koniec grudnia 2022 r. prawie 7100 (+10,3% rdr.). Dodatkowo przychody TIM-u ze sprzedaży online realizowanej samodzielnie przez klientów wyniosły w 2022 r., po raz pierwszy w historii, równy 1 mld zł.

– Choć nasze rekordowe wyniki są więcej niż satysfakcjonujące, to nie był łatwy rok. Rynek, który nie otrząsnął się jeszcze po pandemii, wszedł w ponowny stan nieustalony z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, rekordowej inflacji, wzrostu stóp procentowych czy kryzysu energetycznego. Grupa TIM potraktowała rynkowe zawirowania jako szansę. Rok 2022 pokazał siłę naszych organizacji. To zaowocowało rekordową liczbą zarówno nowych, jak i lojalnych klientów. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy dostosowywać się do zmiennych warunków zewnętrznych i wykorzystywać je z korzyścią dla naszych firm – podkreśla Krzysztof Folta.

Bardzo dobra sytuacja płynnościowa

Poza wspomnianymi już rekordowymi przychodami ze sprzedaży i EBITDA Grupa TIM zanotowała w 2022 r. historyczny zysk netto, który wzrósł rok do roku o 11,3%, do niemal 102,2 mln zł.

– Za nami piąty rok z rzędu, w którym osiągnęliśmy wyższe niż rok wcześniej przychody, zysk, poprawiliśmy rentowność. Sytuacja płynnościowa Grupy TIM jest również bardzo dobra – zwraca uwagę Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM SA. – W 2022 roku wypracowaliśmy 129 milionów złotych dodatnich przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej wobec 67 milionów rok wcześniej. Na tak mocny cash flow operacyjny miały wpływ wysoka rentowność operacyjna oraz optymalizacja kapitału obrotowego netto. Bardzo dobra sytuacja płynnościowa pozwoliła na wypłatę w 2022 roku rekordowej dywidendy w wysokości 57 milionów złotych. Zrobiliśmy to bez potrzeby sięgania po zewnętrzne źródła finansowania. Na koniec roku wciąż dysponowaliśmy 35 milionami złotych wolnej gotówki, a dług odsetkowy pozostawał ujemny – dodaje Piotr Tokarczuk.

Dynamicznie rozwija się także logistyczna spółka 3LP. Na koniec 2022 r. zarządzała już 184 tys. mkw. powierzchni magazynowej w podwrocławskich Siechnicach i Krajkowie, a także w Sycowie i Zelgoszczy k. Łodzi. Przychody ze sprzedaży w 3LP SA wyniosły w 2022 r. ponad 163,3 mln zł i (+15% rdr.). Wzrost przychodów 3LP z tytułu sprzedaży usług logistycznych dla klientów zewnętrznych wyniósł 12% (70 mln zł).

Wezwanie do sprzedaży akcji TIM SA

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, podmiot należący do międzynarodowej Grupy Würth, ogłosił 20 kwietnia 2023 r. wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji TIM SA. Zapisy na sprzedaż akcji będzie można składać w biurach maklerskich już od 26 kwietnia 2023 r. To efekt przeglądu opcji strategicznych, rozpoczętego przez Zarząd TIM-u w sierpniu 2022 r. W wyniku trwającego wiele miesięcy procesu Zarząd TIM SA wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Grupy Würth. Główni akcjonariusze i TIM-u, dysponujący łącznie ok. 42% akcji Spółki, w tym m.in. prezes Krzysztof Folta i pozostali członkowie Zarządu TIM SA, a także przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA Krzysztof Wieczorkowski i prezes Zarządu 3LP SA Maciej Posadzy, podpisali już umowy, na mocy których zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji w ramach wezwania.

– Podstawowym założeniem było przeprowadzenie całego procesu w sposób transparentny, zgodny z najlepszymi praktykami M&A oraz wysoce konkurencyjny – tak, by jego efektem była maksymalizacja wartości dla obecnych akcjonariuszy oraz zapewnienie pozytywnych długoterminowych perspektyw rozwoju dla obu spółek tworzących Grupę TIM – wyjaśnia Piotr Tokarczuk.

– Kompleksowa propozycja złożona przez Grupę Würth była najkorzystniejsza. Würth to renomowana firma, z dużymi  tradycjami i sukcesami w rozwoju biznesu dystrybucyjnego w skali międzynarodowej, nastawiona na inwestycje długoterminowe. Dzięki temu mamy zagwarantowaną dalszą obecność marek TIM i 3LP na rynku, a także pewność dalszego rozwoju w obszarach digitalizacji, automatyzacji, poszerzania oferty asortymentowej czy logistyki – podkreśla Krzysztof Folta.

Nowa strategia ESG

Niewiele krócej niż przegląd opcji strategicznych trwały prace nad pierwszą w historii strategią ESG dla całej Grupy Kapitałowej TIM. Wcześniej (od 2019 r.) swoją strategię miał TIM, zaś 3LP – politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Nowa strategia na lata 2023-2026 opiera się na trzech filarach (Trwałe relacje, Innowacyjne działania, Możliwości rozwoju), z których wypływają cele i priorytety. Cztery z mierzalnych celów zostały określone na poziomie Grupy (trzy z nich wspierają realizację celów określonych w ONZ-owskiej Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030), zaś kilkanaście pozostałych – na poziomie poszczególnych spółek.

– Utrzymujemy i pogłębiamy zaangażowanie społeczne, które wpisało się w DNA Grupy TIM. Dla przykładu, w TIM-ie kontynuujemy dotychczasowe programy wolontariatu pracowniczego i grantowy. Jednocześnie nie zapominamy o niezwykle istotnych celach środowiskowych – mówi Piotr Tokarczuk.

Grupa TIM po raz pierwszy obliczyła swój ślad węglowy (w zakresie 1 i 2) za rok 2022, a jego obniżenie jest jednym z celów wpisanych do strategii ESG.

– Aby zmniejszać nasz ślad środowiskowy, planujemy działania zarówno wewnątrz Grupy (wymiana floty samochodowej w TIM-ie na hybrydową lub elektryczną, wymiana baterii na litowo-jonowe w wózkach widłowych w 3LP), jak i w stosunku do naszych klientów (rozszerzanie i promowanie oferty OZE na TIM.pl). Nowoczesne technologie mają znaczenie nie tylko dla środowiska, lecz również na rynku pracy. Dlatego planujemy partnerstwa z organizacjami wzmacniającymi kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży oraz wspierającymi młode programistki – dodaje Piotr Tokarczuk.

Zobacz raport roczny za rok 2022 >>

Zobacz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 >>drukuj