Aktualności dla inwestorów

Zbycie akcji TIM SA przez ING TFI SA

W wyniku zbycia akcji TIM SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 15%…Sprawdź

4.07.2011
1 32 33 34 35 36