Wycofanie akcji TIM SA z obrotu na Głównym Rynku GPW

29 maja 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwalę w sprawie wycofania z dniem 5 czerwca 2024 r. z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji TIM SA.

To efekt decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 23 maja 2024 r., która jednogłośnie zezwoliła się na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, akcji TIM SA z siedzibą we Wrocławiu – z dniem 5 czerwca 2024 r. właśnie.

KNF zezwoliła na wycofanie z obrotu akcji TIM-u w odpowiedzi na stosowny wniosek Spółki, o którym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 13/2024.

drukuj