Polityka dywidendowa

TIM SA przyjął politykę dywidendową na lata 2021-2023, której celami są:

  • zabezpieczenie środków na inwestycje związane z rozwojem Grupy Kapitałowej TIM,
  • utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidend w długim terminie,
  • zadłużenie na bezpiecznym poziomie i zapewniające elastyczność działania w różnych warunkach rynkowych.

Założenia i więcej informacji o polityce dywidendowej TIM SA w prezentacji z 22.03.2021 r. >>

27 marca 2023 r. Zarząd TIM SA podjął decyzję o zawieszeniu stosowania postanowień Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023 >>