Spółki Skarbu Państwa na GPW. Co przejmie nowy rząd?

Przedwyborcza inwestycja w akcje, szczególnie instytucji finansowych z udziałem Skarbu Państwa, przyniosła do dzisiaj zyski rzędu nawet ponad 20%. To moment, w którym zmiany polityczne w Polsce mogą mieć spory wpływ na portfele inwestorów.

Według danych rządu państwo ma udziały w ponad 400 spółkach, nie tylko w tych powszechnie uznawanych za strategiczne (np. surowcowe), ale również reprezentujących szereg innych branż (np. produkcyjne).

Tylko niewielka część z nich jest notowana w publicznym obrocie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) – ich akcje są dostępne dla każdego posiadacza rachunku maklerskiego.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” pokazujemy, nad jakimi kluczowymi spółkami nowy rząd przejmie kontrolę i które z nich w ostatnich tygodniach przyniosły najwięcej zysków inwestorom.

Akcje spółek Skarbu Państwa. Zmiany po wyborach i wyniki finansowe

Tuż po wyborach 15 października inwestorzy mogli zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost cen akcji niektórych firm z udziałem Skarbu Państwa. W górę szły zwłaszcza notowania dużych banków, jak PKO BP czy Pekao. W tym drugim głównymi akcjonariuszami są: PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Inwestorzy, którzy tuż przed wyborami kupili akcje 2 największych polskich banków, do dziś zarobili już ponad 20% zainwestowanego kapitału. Wyraźnie w górę poszły też notowania wspomnianego ubezpieczyciela PZU.

Wśród komentarzy analityków na temat tego zjawiska pojawiały się nie tylko aspekty związane z prognozowanymi przez nich politycznymi roszadami, ale także z bardzo dobrymi wynikami finansowymi oraz pespektywą chociażby nieco wolniejszego tempa obniżek stóp procentowych po wyborach.

Notowania spółek z udziałem Skarbu Państwa* po wyborach parlamentarnych 2023 r.
Spółka Kurs zamknięcia 13.10 (zł) Kurs zamknięcia 20.11 (zł) Zmiana
Pekao 111,80 139,40 24,7%
PKO BP 38,65 48,00 24,2%
Alior Bank 60,60 75,12 24,0%
JSW 44,08 50,90 15,5%
PZU 42,44 46,99 10,7%
KGHM 109,15 119,00 9,0%
GPW 37,28 40,60 8,9%
BOŚ 8,70 9,42 8,3%
PGE 6,72 7,20 7,1%
Bogdanka 34,52 36,90 6,9%
Energa 8,14 8,60 5,7%
PKP Cargo 15,08 15,60 3,4%
PKN Orlen 62,16 63,90 2,8%
Tauron 3,71 3,76 1,3%
Enea 7,38 7,21 -2,3%
PHN 12,00 11,65 -2,9%
Police 12,70 12,15 -4,3%
Grupa Azoty 24,96 21,00 -15,9%

Źródło: Stooq.pl

*Uwzględniono spółki z rynku głównego GPW z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Przykładem może być bank PKO BP, który w 2. kw. tego roku zarobił 587 mln zł netto – jego wynik okazał się o prawie 40% wyższy niż w tym samym okresie 2022 r., a dodatkowo był również lepszy od wcześniejszych prognoz analityków. Pozytywnie zaskoczył rynek również bank Pekao z zyskiem netto na poziomie 1,6 mld zł w 2. kw. 2023 r.

W obu przypadkach przedstawiciele banków podkreślali m.in. zwiększanie skali działalności przez instytucje oraz duże zainteresowanie Bezpiecznym Kredytem 2%.

O WPŁYWIE BEZPIECZNEGO KREDYTU 2% NA RYNEK PISALIŚMY SZERZEJ TUTAJ.

Wśród pozostałych spółek z głównego rynku GPW wyniki w 2. kw. wyraźnie poprawił też PKN Orlen. Wynik netto w wysokości 4,5 mld zł grupa uzasadnia m.in. wcześniejszymi konsolidacjami z Grupą Lotos oraz PGNiG – te spółki nie pojawiają się w naszym zestawieniu, bo po przejęciu przez PKN Orlen nie są już notowane na giełdzie.

Wyniki spółek z udziałem Skarbu Państwa*  w 2. kw. 2023 r.
Spółka Wynik netto (tys. zł) Dynamika (r/r)
Alior Bank 506 067 134,06%
Bogdanka 99 662 -48,32%
BOŚ -1 236 -102,04%
Enea -397 237 -226,74%
Energa -147 000 -132,96%
GPW 45 459 19,44%
Grupa Azoty -543 117 -167,92%
JSW 786 800 -66,60%
KGHM 237 000 -89,61%
Pekao 1 693 976 261,39%
PGE 360 000 -83,95%
PHN -58 800 -321,89%
PKN Orlen 4 500 000 22,18%
PKO BP 587 000 39,57%
PKP Cargo 5 500 5,77%
Police 6 148 -96,75%
PZU 3 259 000 159,06%
Tauron 840 000 408,82%

Źródło: Spółki, Stooq.pl, Stockwatch.pl

*Uwzględniono spółki z rynku głównego GPW z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa, kolejność alfabetyczna.

Dywidendy i karuzela kadrowa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Przejęcie kontroli przez nowy rząd nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa będzie oznaczać uzyskanie wpływu na politykę dywidendową oraz kadrową tych spółek.

Warto zwrócić uwagę, że udział w zyskach państwowych spółek co roku daje budżetowi państwa poważny zastrzyk środków finansowych. W 2023 r. ta kwota to ok. 3,4 mld zł, zapewnione w ogromnej mierze przez spółki, które przez obie ostanie kadencje rządzącej partii regularnie wypłacały akcjonariuszom dywidendy.

Z naszego zestawienia wynika, że od 2016 r. (z zysków za 2015 r.) dywidendę regularnie wypłacały wspomniany PKN Orlen, ale również GPW oraz Polski Holding Nieruchomości (PHN). Inwestorzy regularnie mogli też liczyć na udziały w zyskach PZU oraz Pekao – z wyjątkiem 2020 r. (za 2019 r.).

Liczba dywidend w spółkach z udziałem Skarbu Państwa*
Spółka Liczba dywidend
PKN Orlen 8
PHN 8
GPW 8
PZU 7
Pekao 7
KGHM 5
Bogdanka 4
PKO BP 3
Grupa Azoty 3
Police 2
Energa 2
PKP Cargo 1
PGE 1
JSW 1
Enea 1
Tauron 0
BOŚ 0
Alior Bank 0

Źródło: Spółki, Stockwatch.pl

*Uwzględniono okres od wypłat z zysków za 2015 r. do 2022 r.

Nowy rząd będzie miał decydujący wpływ na obsadzanie kluczowych stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W zależności od ostatecznego kształtu nowej administracji rządowej, wymiana kadrowa może mieć różną skalę.

W przypadku niektórych spółek można zaryzykować stwierdzenie, że inwestorzy są już raczej przyzwyczajeni do częstych zmian na stanowiskach kierowniczych. Jak policzył portal Bankier.pl, w okresie ostatnich 8 lat rządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (wliczając w to PGNiG i Lotos) było 106 prezesów.

Zdecydowanie pierwsze miejsce zajmuje w tym zestawieniu przejęta przez PKN Orlen spółka Energa (12 prezesów), chociaż uwagę zwraca też bank PKO BP. Po rezygnacji prezesa Zbigniewa Jagiełły wiosną 2021 r. (sprawował tę funkcję od 2009 r.) na fotelu prezesa PKO BP pojawiło się dotychczas 4 kolejnych menedżerów. W gronie spółek, które z kolei najrzadziej zmieniały prezesów w ostatnich 8 latach, jest m.in. PKN Orlen.

O tym, jak decyzje polityczne wpłyną na spółki z udziałem Skarbu Państwa, inwestorzy przekonają już w najbliższych tygodniach.

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj