Spółki Skarbu Państwa na GPW. Ile są warte?

O prawie jedną trzecią od początku 2022 r. spadła wartość spółek z udziałem Skarbu Państwa, obecnych na warszawskiej giełdzie. Tylko sześć z nich podzieliło się z inwestorami zyskami za ubiegły rok.

Kiepskie nastroje na GPW nie pozostały bez wpływu na posiadaczy akcji spółek, w których udziały ma Skarb Państwa. Wśród nich są m.in. koncerny energetyczne, chemiczne, a także największy polski bank (PKO BP) i ubezpieczyciel (PZU).

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” sprawdzamy, jak sytuacja rynkowa wpłynęła na ich notowania i czy inwestorzy mieli szansę częściowo zrekompensować sobie spadek wartości akcji dywidendami.

Spółki Skarbu Państwa – notowania akcji mocno w dół

O ponad 27 mld zł spadła od początku 2022 r. wartość pakietów akcji spółek z GPW, których właścicielem jest Skarb Państwa. Łącznie sięga ona 65 mld zł, podczas gdy jeszcze w styczniu przekraczała 90 mld zł.

Jeżeli porównamy całkowitą kapitalizację tych spółek do sytuacji sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, to okaże się, że spadła ona do 158 mld zł, a więc o ok. 30%.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa na GPW

SpółkaKurs 25.10.22 (zł)Kurs 30.12.21 (zł)Zmiana (%)Dywidenda (zł)*
PHN13.711.8615,5%0.36
JSW37.7134.878,1%brak
Police10.511.25-6,7%brak
Grupa Azoty30.2233.8-10,6%brak
GPW31.738.34-17,3%2.74
PKP Cargo11.0914.02-20,9%brak
PZU25.232.86-23,3%1.94
PGNiG4.696.3-25,6%brak
PKN Orlen51.2670.94-27,7%3.5
Tauron1.842.65-30,6%brak
KGHM90.88135.34-32,9%3
PGE5.058.06-37,3%brak
PKO BP24.4941.84-41,5%1.83
Enea4.758.51-44,2%brak

Źródło: GPW. *W przeliczeniu na 1 akcję.

Wyraźnie widać więc, że giełdowa dekoniunktura odbija się na inwestorach z całego rynku, również na posiadaczach akcji spółek kontrolowanych przez państwo.

Indeks największych firm (WIG20), w skład którego wchodzi 7 podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, stracił od początku roku już prawie 40%. W październiku wskaźnik WIG20 znalazł się nawet na poziomie poniżej „dołka” z okresu panicznej wyprzedaży akcji po wybuchu pandemii w 2020 r.

Wyprzedaż akcji banków. Efekt wakacji kredytowych, ale nie tylko…

Rok 2022 jest trudny dla posiadaczy akcji banków. Perspektywa spowolnienia gospodarczego, rekordowa inflacja, mniejsza sprzedaż kredytów hipotecznych czy wreszcie wakacje kredytowe spowodowały, że kursy akcji instytucji finansowych wyraźnie zniżkują.

Sytuacja nie pozostała bez wpływu na akcjonariuszy największego polskiego banku PKO BP, w którym Skarb Państwa ma prawie 30% udziałów – kurs jego akcji jest o ok. 40% niższy niż na początku stycznia. O ponad 30% od początku roku spadła też wycena akcji banku Pekao SA, w którym udziały Skarbu Państwa są pośrednie – w akcjonariacie są PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Przed spadkami na GPW nie obroniły się także akcje największego w Polsce ubezpieczyciela – PZU jest wyceniany o ok. 1/4 niżej niż na początku roku. Niedawno PZU informował o spadku zysku w 2. kw. do 722 mln zł z 754 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się niższy od prognoz analityków.

Podatek od zysków nadzwyczajnych a akcje spółek energetycznych

Mocna przecena dotknęła także spółki z sektorów energetycznego i paliwowego, notowane na GPW. Właściwie tylko kurs akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej utrzymuje się powyżej poziomu z początku roku. Z kolei Tauron, PGE czy PGNiG są na wyraźnych minusach.

Chociaż np. właśnie spółka PGNiG w I połowie 2022 r. miała 4,8 mld zł zysku netto (2 razy więcej niż przed rokiem), to cena akcji jest o ok. 25% niżej niż na początku 2022 r.

Tę sytuację można wiązać bezpośrednio ze spekulacjami na temat planów wprowadzenia w Polsce tzw. podatku od zysków nadzwyczajnych. We wrześniu pojawiły się informacje o tym, że rząd planuje ściąganie 50% podatku od zysków spółek, które w wyniku kryzysu energetycznego zarobiły znacznie więcej. Ten podatek miałby dać budżetowi państwa dodatkowych kilkanaście miliardów złotych.

Efektem zapowiedzi była ostra przecena akcji przede wszystkim spółek energetycznych, które miałyby zostać objęte nowymi przepisami. W poniedziałek 26.09, a więc tuż po weekendowej zapowiedzi podatku od zysków nadzwyczajnych, indeks WIG Energia stracił ponad 7%.

Indeks WIG Energia a spółki energetyczne w ostatnich 12 miesiącach

Źródło: Stooq.pl

Dywidendy ze spółek Skarbu Państwa 2022

Tylko część posiadaczy akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa mogła w tym roku trochę zrekompensować sobie spadek wartości akcji . Zyskami z 2021 r. podzieliło się 6 firm – w efekcie do budżetu państwa (z tytułu udziału w ich akcjonariacie) wpłynęła kwota w wysokości ponad 2 mld zł.

Kluczowe okazały się dywidendy z PKN Orlen, PZU oraz PKO BP. Koncern PKN Orlen wypłacił po 3,5 zł na akcję z rekordowego zysku netto osiągniętego w 2021 r. (11,2 mld zł). Z kolei 1,94 zł na akcję z PZU pozwoliło osiągnąć stopę dywidendy na poziomie ok. 7%. Taki wynik to efekt decyzji o przeznaczeniu do wypłaty również kwoty z kapitału zapasowego z 2020 r. W przypadku PKO BP na dywidendę została przeznaczona maksymalna kwota (2,3 mld zł), zgodna z wcześniejszą rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że również spółka KGHM wypłaciła w tym roku dywidendę w wysokości 3 zł na akcję, a więc 2 razy więcej niż przed rokiem. Wówczas koncern powrócił do dzielenia zysków po przerwie trwającej od 2017 r.

W tym roku swój udział w zyskach otrzymali również akcjonariusze Polskiego Holdingu Nieruchomości, który od lat regularnie wypłaca dywidendę. Jednocześnie spółka może pochwalić się wzrostem ceny akcji w 2022 r. przy jednoczesnej poprawie wyników finansowych – w I półroczu jej zysk netto był o ponad 40% wyższy niż przed rokiem.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj