TIM z osiągniętym celem strategicznym: ponad 1 mld zł przychodów ze sprzedaży od początku roku

Jednostkowe przychody TIM SA, liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r., przekroczyły 1 miliard złotych. Tym samym TIM zrealizował wszystkie główne cele finansowe średnioterminowej strategii spółki na lata 2019-2021.

Jednak miliard rocznych przychodów ze sprzedaży jako cel został nakreślony znacznie wcześniej niż kwietniu 2019 r., gdy Zarząd TIM-u przyjął i opublikował strategię. Poziom ten już kilka lat wcześniej stał się nieformalnym celem dla TIM SA. Prezes Zarządu Krzysztof Folta po raz pierwszy wspomniał o nim w wywiadzie prasowym w 2014 r., gdy przychody TIM-u były poniżej 500 mln zł, a połowę z nich generowała sprzedaż online.

– Nie brakowało wówczas głosów, że miliard jest całkowicie nierealny – wspomina Krzysztof Folta. – Tymczasem zmiana modelu działania i konsekwentne postawienie na rozwój w obszarze e-commerce, w połączeniu z systematyczną i efektywną pracą całego zespołu TIM-u, pozwoliły nam ten cel osiągnąć i to na ponad dwa miesiące przed końcem roku. Od marca 2021 roku każdy miesiąc zamykamy na poziomie ponad 100 milionów złotych. We wrześniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 120 milionów, a rozwój naszego e-commerce pozwala nam zakładać dalszy dynamiczny wzrost przychodów w kolejnych miesiącach. Intensywnie pracujemy nad strategią rozwoju na kolejne lata, którą zamierzamy ogłosić na początku przyszłego roku. Jestem przekonany, że zapisane w niej nowe, ambitne cale, pozwolą rozwijać się jeszcze dynamiczniej zarówno TIM-owi, jak i całej Grupie TIM – dodaje Krzysztof Folta.

Zmienia się TIM – zmieniają się klienci

Portfolio produktów dostępne dla kupujących na TIM.pl wzrosło z ponad 11 tys. unikalnych indeksów w momencie startu sprzedaży online w 2013 r. do ponad 276 tys. na koniec I półrocza 2021 r., z czego 125 tysięcy stanowią produkty z określoną dostępnością w zakresie liczby sztuk oraz czasu realizacji zamówienia.

– Nadal dysponujemy najszerszą i najbardziej zdywersyfikowaną ofertą produktów elektrotechnicznych, a jednocześnie wzbogacamy ją o kolejne grupy asortymentowe, głównie za sprawą nowych modeli sprzedaży, jak marketplace hybrydowy. Zmienia się także – od lat, w sposób ewolucyjny – profil naszych klientów. W Internecie poszukują nie tylko szerokiej dostępności produktów w atrakcyjnych cenach, ale i wiedzy, doradztwa, wymiany doświadczeń. Podążamy za tymi oczekiwaniami – na TIM.pl, w mediach społecznościowych, w tym naszym własnym serwisie „Łączy nas napięcie” – mówi Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor ds. handlowych TIM SA.

TIM, stawiając przed laty na e-commerce, zrewolucjonizował nie tylko własny model biznesowy, lecz stał się pionierem sprzedaży produktów elektrotechnicznych online w Polsce oraz liderem całego polskiego e-commerce B2B.

– Co dzień doskonalimy się, wykorzystując nasze doświadczenia. Całą sprzedaż realizujemy w sposób zdalny, nieustannie modyfikując platformę TIM.pl tak, by była jak najbardziej użytecznym narzędziem pracy każdego z naszych klientów. O tym, że robimy to skutecznie, świadczy rosnące grono nowych klientów, świadomych konieczności przenoszenia biznesu do świata cyfrowego – zauważa Piotr Nosal.

Sprzedaż a wyniki

Miliard rocznych przychodów stanowił jednym z dwóch głównych celów finansowych strategii spółki na lata 2019-2021. Drugim, zrealizowanym już wcześniej, było osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie co najmniej 3,6%.

– Bardzo dobra sprzedaż nie musi automatycznie przekładać się na wynik finansowy spółki, jednak w przypadku TIM-u tak właśnie się dzieje. Realizujemy coraz wyższe przychody ze sprzedaży, ale bardzo dużą uwagę poświęcamy także zarządzaniu marżą oraz kosztami, co daje znakomity efekt końcowy – zauważa Piotr Tokarczuk, członek Zarządu i dyrektor ds. finansowych TIM SA. – Dlatego też jednostkowa rentowność EBITDA TIM-u już dawno przekroczyła cel określony w strategii i za ostatnie 12 miesięcy wynosi średnio aż 7,5%. Tak dobra kondycja finansowa pozwala na dalszy efektywny i dynamiczny rozwój spółki, jak i całej Grupy TIM. Z pewnością cieszy także akcjonariuszy, z którymi dzielimy się wypracowanymi zyskami. Za ostatnie trzy lata obrotowe w formie dywidendy wypłaciliśmy już niemal 90 milionów złotych – podkreśla Piotr Tokarczuk.

Urealnienie wartości Grupy TIM

Znakomita kondycja TIM-u pozwala także na rozwój należącej do Grupy TIM spółki 3LP, specjalizującej się w usługach logistycznych dla sektora e-commerce.

– To logistyka jest kluczem do sukcesu w sprzedaży online, dlatego 3LP stanowi bardzo ważny element obecności Grupy TIM w segmencie e-commerce. Usługi świadczone przez 3LP zyskują coraz większe uznanie, o czym świadczy fakt, że już ponad połowa przychodów tej spółki z usług logistycznych pochodzi od podmiotów spoza Grupy TIM. 3LP jest dynamicznie rosnącym podmiotem dla usług e-commerce w Polsce, dla rozwoju którego chcemy pozyskać dodatkowy kapitał. IPO, nad którym teraz intensywnie pracujemy, pozwoli 3LP uwolnić wartość spółki i urealni wartość całej Grupy TIM – uważa Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 28/2021 >>

drukuj