Uchwały podjęte przez NWZA TIM SA, które odbyło się w dniu 28.10.2010r.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działajac na podstawie par.38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministstra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim,w załaczeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieTIM SA w dniu 28.10.2010r.

 

Statut TIM SA tekst jednolity 28 10 2010r. [DOC]

Uchwały NWZA TIM SA – 28.10.2010r. [DOC]

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-10-29

Raport bieżący nr 33/2010

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-10-29

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych Maciej Posadzy 2010-10-29

drukuj