Uzupełnienie raportu półrocznego

(Emitent – PAP – poniedziałek, 13 października 06:23)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, w uzupełnieniu raportu półrocznego, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 23.09.2008r, przesyła informacje na temat podstawowych ryzyk i zagrożeń, zgodnie z par.93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19.10.2005r o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ryzyka i zagrożenia 2008 [RTF]

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 31/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-13 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
2008-10-13 Mariola Połetek Prokurent

drukuj