Zmiana założeń do polityki dywidendowej TIM SA.

Zarzad TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 19.01.2011r Zarząd TIM SA podjął uchwałę w sprawie zmiany założeń do polityki dywidendowej TIM SA. Rada Nadzorcza TIM SA w dniu 19.01.2011r pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd założenia do polityki dywidendowej TIM SA. Dotychczas obowiązujace załozenia do polityki dywidendowej TIM SA opublikowane zostały w raporcie bieżącym 29/2005 z dnia 26.09.2005r. Aktualnie obowiązujące założenia do polityki dywidendowej TIM SA załączone zostały do niniejszego raportu.

 

Data sporządzenia 2011-01-20

Raport bieżący nr 2/2011

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

Załączniki: zalozenia_do_polityki_dywidendowej_tim_sa_

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2011-01-20

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Operacyjnych Maciej Posadzy 2011-01-20

drukuj