80 milionów – po raz pierwszy!

Październik 2019 r. to pierwszy miesiąc w liczącej już niemal 32 lata historii TIM SA, gdy szacowane przychody spółki ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów…Sprawdź

4.11.2019
1 2