Dobre praktyki

8.03.2024

Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych PraktykSprawdź

30.07.2021

Informacja o stanie stosowania Dobrych PraktykSprawdź

5.02.2016

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych PraktykSprawdź

21.03.2014

Informacja o trwałym niestosowaniu przez TIM SA zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPWSprawdź

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z treścią zasady nr II.1.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r, informuje, iż zgodnie z par. 24 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej TIM SA należy wybór firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki. Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż w Spółce nie ma reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.