Dynamiczny marzec i I kwartał 2017 r. w TIM SA

58,58 mln zł, tj. o 13,2% więcej niż rok wcześniej, wyniosły przychody TIM SA ze sprzedaży w marcu 2017 r. Po całym I kw. 2017 r. obroty spółki osiągnęły poziom 147,65 mln zł i były lepsze o 9,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. – wynika ze wstępnych wyliczeń.

Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w marcu 2017 r. była o 17,2% wyższa, zaś w I kw. 2017 r. o 3,9% wyższa niż w analogicznych okresach 2016 r.

Obroty z kanału e-commerce osiągnęły w marcu 2017 r. 40,9 mln zł, zaś w I kw. 2017 r. – 106,2 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 12,1% oraz 6,5% r/r. W całym I kw. 2017 r. udział kanału e-commerce w ogóle przychodów ze sprzedaży TIM SA wyniósł niemal 72%.

Ze wstępnych danych, opublikowanych 20 kwietnia 2017 r. przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. o 17,2% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 15,8% w marcu ub. roku) i o 49,4% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 10,2% niż w marcu ub. roku i o 9,7% w porównaniu z lutym br.

– 23 dni robocze w marcu dawały całej branży elektrotechnicznej nadzieję na dobrą koniunkturę, tymczasem pogoda w sporej części Polski była jeszcze zimowa. To przełożyło się na niższy popyt na artykuły elektryczne, jednakże nie w TIM-ie. Dwucyfrowa dynamika sprzedaży w tym miesiącu i niemal 10-procentowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku to kolejne potwierdzenie skuteczności naszego modelu biznesowego. W znacznej mierze uniezależnia nas on zarówno od koniunktury w branży budowlanej, jak i warunków atmosferycznych – zauważa Artur Piekarczyk, członek Zarządu i dyrektor ds. handlowych TIM SA.

Zobacz raport bieżący nr 16/2017 >>

drukuj