I kwartał 2016 r. w GK TIM: obroty wyższe o 19%, a zysk netto… o 1568% niż przed rokiem [WIDEO, PREZENTACJA]

O ile rok temu Grupa Kapitałowa TIM ogłaszała pierwszy od trzech lat zysk netto na symbolicznym poziomie 234 tys. zł, o tyle I kw. 2016 r. przyniósł konkretny, sięgający 4,5 mln zł jednostkowy i skonsolidowany zysk netto. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły do 147,4 mln zł (o 19,2% r/r), zaś TIM SA – do 135,2 mln zł (o 17,9%). Udział e-commerce w obrotach TIM SA wyniósł niemal 73% wobec 63% w I kw. 2015 r.

Liczby potwierdzają, że wdrożony w 2013 r. hybrydowy model sprzedaży – z dominującym udziałem handlu online bez sieci oddziałów z lokalnymi magazynami (zastąpiły je biura handlowe) – przynosi pozytywne skutki. 

Uniezależnienie się od budownictwa
Zysk operacyjny w TIM SA przekroczył 5 mln zł (wobec 151 tys. zł straty w I kw. 2015 r.), zaś w GK TIM wyniósł 4,96 mln zł (-88 tys. zł rok wcześniej). 

– Występująca w sektorze budownictwa sezonowość sprzedaży ma coraz mniejszy wpływ na nasze wyniki, co potwierdza najniższa w I kwartale aż od 2008 roku strata na sprzedaży (264 tys. zł TIM SA i 155 tys. zł w GK TIM). A właśnie uniezależnienie się od sezonowości i wahań koniunktury w budownictwie stanowiło jeden z głównych celów naszej strategii z 2013 r., której przyjęcie zaowocowało zmianą modelu biznesowego TIM-u – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Ciągły rozwój
W I kw. 2016 r. TIM SA zanotował niemal 20-procentowy wzrost kosztów operacyjnych, jednak miał on charakter jednorazowy i był przede wszystkim efektem kosztów związanych z rozbudową istniejącego systemu automatyki magazynowej w centrum logistycznym w podwrocławskich Siechnicach. Z kolei koszty całkowite na poziomie 15,17% przychodów ze sprzedaży można uznać za zwiastun dalszego spadku procentowego kosztów do przychodów w przyszłości.

– Oparcie działalności na e-commerce wymaga od nas nieustającego wzrostu efektywności i optymalizacji procesów, szczególnie w obszarze logistyki. Inwestycje w tym zakresie i związane z nimi koszty podnoszą naszą sprawność operacyjną oraz zwiększają konkurencyjność. A to z pewnością podniesie atrakcyjność oferty TIM-u w oczach klientów i przełoży się na nasze wyniki – zauważa Krzysztof Folta.

TIM SA umacnia także pozycję lidera rynku w zakresie szerokości oferty elektrotechnicznej dostępnej online i wysyłanej do klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Liczba produktów dostępnych od ręki, a więc stale znajdujących się na stanie magazynowym była na koniec I kw. 2016 r. o 1/3 wyższa niż na koniec I kw. 2015 r. (wzrost z 50,3 do 66,9 tysięcy). 

Grupa Kapitałowa TIM coraz większa
To nie koniec logistycznych zmian w TIM SA. W ostatnich dniach I kwartału 2016 r. została zawiązana 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, jednak spółka nie rozpoczęła jeszcze wówczas działalności. Przedmiotem jej działalności będzie świadczenie usług logistycznych, w tym przechowywanie i magazynowanie towarów w centrum logistycznym w Siechnicach. Obiekt ten po rozbudowie, której zakończenie planowane jest na lato 2016 r., będzie świadczył usługi nie tylko na rzecz TIM SA, ale i innych podmiotów działających w sektorze e-commerce, spoza GK TIM. 100% akcji w 3LP SA posiada TIM SA. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce 10 maja 2016 r.

Inne niż TIM SA spółki należące do GK TIM przyniosły w I kw. 2016 r. 8,3% przychodów ze sprzedaży cały Grupy. – Wzrostu udziału podmiotów zależnych w obrotach Grupy spodziewamy się w III kwartale 2016 r., a zdecydowanie większego wpływu dopiero w roku przyszłym i kolejnych – zapowiada Krzysztof Folta.

Zobacz skonsolidowany raport za I kw. 2016 r. >>

drukuj