Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SA - sprostowanie

Mając na uwadze fakt, iż w październiku 2009r AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zmienił nazwę na AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny, Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na celu sprostowanie informacji podanej w raporcie bieżącym nr 12/2010 podanym do publicznej wiadomości w dniu 07.04.2010r, wyjaśnia, iż kandydaturę Pana Piotra Nowjalisa w wyborach do Rady Nadzorczej TIM SA zgłosi akcjonariusz – AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-07

Raport bieżący nr 13/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Inne uregulowania

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarzadu ds. Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-04-07

Wiceprezes Zarządu ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-04-07

drukuj