Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 16.06.2009r.

(Emitent – PAP – wtorek, 23 czerwca 14:01)

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, w załączeniu, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 16 czerwca 2009r.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA, które odbyło się w dniu 16.06.2009r , wzięli udział akcjonariusze posiadający 15.451.290 akcji TIM SA, uprawniające do 15.451.290 głosów na WZA, co stanowi udział w wysokości 65,34 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 23.647.000,00 zł.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA TIM S.A. 16.06.2009r. [RTF]

 

Raport bieżący nr 34/2009

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-06-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-06-23 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds Handlu

drukuj