Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 30 sierpnia 20:38)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu poniżej przedstawia listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 02.09.2005r.

 

lp.
Imię i nazwisko liczba zablokowanych akcji liczba przysługujących akcji
1 Krzysztof Wieczorkowski 4 024 216 4 024 216
2 Krzysztof Folta 4 000 000 4 000 000
3 BZWBK Inwestycje Sp. z o.o. 2 229 920 2 229 920
4 Kazimierz Stogniew 1 565 028 1 565 028
5 Mirosław Nowakowski 1 147 366 1 147 366
6 Jan Walulik 922 390 922 390
7 ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 100 000 100 000
8 Jan Drozd 2 411 2 411
Łącznie 9 967 115 9 967 115

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-08-30 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2005-08-30 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj