Nabycie akcji TIM SA przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

Data sporządzenia

2018-04-13

Raport bieżący nr

10/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12.04.2018r Pani Ewa Folta – osoba blisko związana z Panem Krzysztofem Folta – Prezesem Zarządu TIM SA, poinformowała Spółkę o nabyciu akcji TIM SA.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-04-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-04-13, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Ewa Folta_12.04.2018_r.
121 KB