Nabycie znacznego pakietu akcji

(Emitent – PAP – poniedziałek, 18 kwietnia 08:41 – Raport bieżący)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 14.04.2005r został powiadomiony przez ING Towarzystwo funduszy Inwestycyjnych SA, że w wyniku nabycia w dniu 13.04.2005r akcji TIM SA, fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA łącznie posiadają akcje dające ponad 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

W dniu przekroczenia progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, łącznie posiadały 2.039.151 szt. akcji TIM SA, co stanowi 10,01 % kapitału zakładowego Spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dają łącznie 2.039.151 głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi 10,01 % ogólnej liczby głosów.

 

Raport bieżący 7 / 5

drukuj