Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

Pan Piotr Tokarczuk z wykształcenia jest magistrem ekonomii – ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Specjalizacja: Zarządzanie Finansami. Mandat Pana Piotra Tokarczuka upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

Pan Piotr Tokarczuk ukończył również:

 • 2005 – Studia Podyplomowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, SGH w Warszawie oraz E&Y Academy of Business,
 • 2015 – KGHM Executive Academy, IMD Business School w Lozannie oraz US Colorado School of Mines.

Pan Piotr Tokarczuk posiada następujące doświadczenie zawodowe:

Centrala KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie

 • 2007-2017 – Dyrektor Naczelny ds. Finansów,
 • 2004-2007 – Dyrektor Departamentu Skarbca,
 • 2004 – Kierownik Wydziału Polityki Finansowej,
 • 2002-2004 – Starszy Specjalista w Wydziale Ryzyka Walutowego,
 • 2001-2002 – Starszy Specjalista w Departamencie Obrotu Dewizowego i Zabezpieczeń.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

 • 2000-2001 – Makler Papierów Wartościowych

Ponadto Pan Piotr Tokarczuk pełnił następujące funkcje:

 • 2007-2010 – Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej, Interferie S.A. w Lubinie,
 • 2010-2016 – Przewodniczący/Członek Rady Nadzorczej, KGHM TFI S.A. we Wrocławiu,
 • 2012-2016 – Członek Rady Dyrektorów, KGHM International Ltd. w Vancouver,
 • 2010-2020 – Przewodniczący Rady Nadzorczej TUW Cuprum w Lubinie.

Poza pełnieniem funkcji w Zarządzie TIM SA Pan Piotr Tokarczuk jest Członkiem Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach.

Według oświadczenia złożonego Spółce:

 • za wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA, Pan Piotr Tokarczuk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
 • Pan Piotr Tokarczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • Pan Piotr Tokarczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.