Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

Piotr Tokarczuk z wykształcenia jest magistrem ekonomii - ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Zarządzanie Finansami.

Piotr Tokarczuk ukończył również:

 • 2004-2005 – Studia Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz E&Y Academy of Business,
 • 2013-2015 – KGHM Executive Academy - IMD Business School w Lozannie (Szwajcaria) oraz US Colorado School of Mines.

Piotr Tokarczuk posiada następujące dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • 1998 – Licencja Maklera Papierów Wartościowych,
 • 2001 – Licencja Maklera Giełdowego,
 • 2017 – Certyfikat Głównego Księgowego,
 • 2017 – Egzamin dla członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Piotr Tokarczuk posiada następujące doświadczenie zawodowe:

TIM SA:

 • 2017 – nadal – Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu;

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie:

 • 2007-2017 – Dyrektor Naczelny ds. Finansów,
 • 2004-2007 – Dyrektor Departamentu Skarbu,
 • 2004 – Kierownik Wydziału Polityki Finansowej,
 • 2001-2004 – Starszy Specjalista, Wydział Ryzyka Walutowego;

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie:

 • 2000-2001 – Makler Giełdowy;

DCG Consulting Sp. z o.o.:

 • 1999-2000 – Konsultant.

Aktualnie Piotr Tokarczuk sprawuje również funkcję Członka Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach.

Poza powyższym doświadczeniem zawodowym Piotr Tokarczuk pełnił następujące funkcje:

 • Członek Zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Interferie S.A. z siedzibą w Lubinie ,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
 • Członek Rady Dyrektorów KGHM International Ltd. w Vancouver,
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej TUW Cuprum z siedzibą w Lubinie,
 • Członek Rady Nadzorczej Elit S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Członek Rady Nadzorczej, ROTOPINO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Według oświadczenia złożonego Spółce:

 • za wyjątkiem posiadania akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie SA, Piotr Tokarczuk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych,
 • Piotr Tokarczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • Piotr Tokarczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.