Obligacje skarbowe wracają do łask. Opłacą się bardziej niż lokata w banku?

Papiery emitowane przez Skarb Państwa to ciekawa propozycja dla każdego, kto szuka dobrego sposobu na bezpieczne ulokowanie części swoich oszczędności. Jednak wbrew pozorom sporo różni je od depozytów bankowych.

Prawie 260 mln zł – według najnowszych doniesień dokładnie taką kwotę zainwestowali Polacy w obligacje skarbowe w grudniu. To rekordowy wynik w całym ubiegłym roku i jednocześnie najwyższy od początku 2010 r. Z kolei w całym 2013 r. Polacy kupili obligacje Skarbu Państwa za łączną kwotę 2,92 mld zł. To również najlepszy wynik od 4 lat.

W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł. Dlatego w kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” zastanowimy się, czy rzeczywiście opłaca się wydawać pieniądze na zakup państwowych obligacji.

Jaki zysk z każdych 100 złotych?
Podstawowym czynnikiem, na który zwraca uwagę osoba, szukająca inwestycji dla siebie, jest oczywiście potencjalny zysk. Zakładamy rzecz jasna, że poziom ryzyka w porównywanych opcjach jest podobny. Dlatego obligacje skarbowe pozostaje nam właściwie zestawić tylko z lokatami bankowymi.

Jeżeli spojrzymy na krótkoterminowe inwestycje, to okaże się, że obligacje Skarbu Państwa można obecnie kupić już nawet na 7 miesięcy. Ich oprocentowanie w kolejnych miesiącach rośnie od 1 do 7% w skali roku. Tym sposobem po 7 miesiącach za każde zainwestowane 100 zł klient dostanie 1,52 zł odsetek, od których musi jeszcze odprowadzić 19-proc. „podatek Belki”.

Tymczasem o krótkoterminowe lokaty na wysoki procent w bankach jest dzisiaj dość trudno. Najlepsze dają zarobić 3,5% w skali roku. Po sześciu miesiącach daje nam to około 1,75 zł zysku za każde zainwestowane 100 zł, również obciążone podatkiem.

Jak widać, wspomniane wyniki są bardzo podobne. Co stanie się, gdy skupimy się na poszukiwaniu możliwości ulokowania pieniędzy na dłuższy okres?

Stałe oprocentowanie na poziomie 3% w skali roku gwarantują dzisiaj 2-letnie obligacje skarbowe. W kilku bankach inwestor będzie w stanie założyć lokatę na taki sam okres z oprocentowaniem 3-4% w skali roku. A więc obie oferty też są bardzo zbliżone.

Obligacje dają jednak spore możliwości, gdy inwestor chce ulokować środki na jeszcze dłuższy czas, np. na 10 lat. W bankach takiej oferty już nie znajdziemy. Tymczasem popularne „dziesięciolatki” już w pierwszym roku są oprocentowane na 4% w skali roku, a potem zysk buduje się sumując wskaźnik inflacji i marżę w wysokości 1,5%. Ma to stanowić dla inwestora gwarancję, że lokując oszczędności w obligacjach Skarbu Państwa nie poniesie on realnych strat, bo zysk będzie zawsze wyższy od wskaźnika wzrostu cen.

Obligacje i mniejsze ryzyko utraty odsetek
Jak pokazaliśmy powyżej, poziom potencjalnego zysku w praktyce nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy bardziej opłaca się inwestycja w obligacje, czy też ulokowanie środków na depozycie w banku.

Jest jednak argument, który przemawia za obligacjami, zwłaszcza gdy odkładamy pieniądze na dłuższy okres. Mianowicie, zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia (np. 2 lata) kończy się utratą wszystkich odsetek. Tymczasem przedterminowy wykup obligacji z zyskiem jest jak najbardziej możliwy. Wówczas – w przypadku „dwulatek” – od zgromadzonych odsetek zapłacimy opłatę w wysokości 1 zł od każdego papieru. Przy przedterminowym wykupie „dziesięciolatek” ta opłata nie może być wyższa niż 2 zł na obligację.

Warto pamiętać o tej różnicy. Okres 2, 4, czy 10 lat to przecież bardzo długi czas i nigdy nie wiadomo, czy inwestor nie będzie awaryjnie potrzebował pieniędzy przed upływem danego terminu. W takiej sytuacji nie warto ryzykować i narażać się na całkowitą utratę zysków.

Gdzie można kupić obligacje skarbowe?
Wbrew pozorom zainwestowanie oszczędności w obligacje skarbowe wcale nie jest trudne. Zwolennicy tradycyjnego podejścia do lokowania pieniędzy mogą złożyć zlecenie na zakup papierów osobiście w oddziałach banku PKO BP bądź w DM PKO BP. Muszą przy tym pamiętać, że obok gotówki do zainwestowania będzie im do tego potrzebny dowód osobisty.

Ale obligacje można też kupić przez telefon, bądź za pośrednictwem Internetu. Można to bezpiecznie zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.zakup.obligacjeskarbowe.pl. Jeżeli jesteśmy na tej stronie po raz pierwszy, system zażąda od nas rejestracji. Ważne, by podczas niej dokładnie podać dane osobowe, zapisane na bankowym koncie, z którego dokonamy przelewu, by opłacić zakup obligacji. Inaczej transakcja zostanie odrzucona.

Inwestorzy, którzy zastanawiają się nad bezpieczeństwem lokowania środków w obligacjach Skarbu Państwa, mogą być spokojni. Ich wypłatę gwarantuje państwo, co w praktyce pozwala mieć pewność, że pieniędzy nie utracimy. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku bankowych lokat, które w przypadku ewentualnego bankructwa instytucji finansowej są całkowicie zabezpieczone dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu do równowartości 100 tys. euro.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj