Obniżka stóp procentowych w Polsce. Czy inwestorzy na niej skorzystają?

Radykalne cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) jest pierwszym od maja 2020 r. Tymczasem Europejski Bank Centralny (EBC) zdecydował się na odmienny ruch. Jaki wpływ na rynki mogą mieć ostatnie decyzje banków centralnych?

Wrześniowa obniżka stóp procentowych w Polsce o 0,75 pkt. proc. wyraźnie zaskoczyła analityków i inwestorów. Prognozy wskazywały na cięcie o max. 0,25 pkt. proc., przede wszystkim z powodu wciąż wysokiej inflacji. Po decyzji RPP główna stopa referencyjna wynosi 6%.

W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy, co tak gwałtowny krok RPP oznacza dla inwestorów i które sektory rynku zareagowały na niego najmocniej.

Pierwsza obniżka stóp od 2020 r. Mocne spadki notowań banków

O wyraźnym zaskoczeniu inwestorów radykalnym cięciem stóp procentowych może świadczyć wyprzedaż akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) po ogłoszeniu decyzji RPP w środę 6 września. Indeks WIG20 zakończył ten dzień spadkiem o 2,40%, a wskaźnik WIG stracił 1,59%.

Oba indeksy pogłębiły w ten sposób korektę trwającą od początku sierpnia. Spadek WIG20 po decyzji RPP jest wyraźniejszy ze względu na to, że w skład tego indeksu wchodzą m.in. banki – inwestorzy zaczęli się ich pozbywać, powodując spadek branżowego wskaźnika WIG Banki o 3,94% w trakcie jednej sesji. Warto zauważyć, że w momencie najgwałtowniejszej wyprzedaży WIG Banki tracił nawet ponad 7% wobec poziomu zamknięcia z dnia przed ogłoszeniem obniżki stóp procentowych.

Reakcja inwestorów w odniesieniu do banków to efekt negatywnego zaskoczenia i obaw o to, że obniżka stóp procentowych spowoduje spadek wpływów z odsetek od kredytów. A więc – mówiąc wprost – banki zarobią mniej.

Prognozami na ten temat podzielił się z rynkiem Santander Bank Polska – według jego wyliczeń obniżka stóp procentowych o 0,75 pkt. proc. spowoduje zmniejszenie wyniku odsetkowego banku o 375 – 525 mln zł w ciągu 12 miesięcy.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na prognozę PKO BP, według której jeszcze w tym roku stopy procentowe w Polsce mogą zostać obniżone o kolejne 0,50 pkt. proc.

Deweloperska hossa na GPW. Sprzyja jej nie tylko obniżka stóp procentowych

O ile gwałtowne cięcie stóp procentowych spowodowało nerwową reakcję wśród posiadaczy akcji banków, to już nie można tego powiedzieć o inwestorach lokujących środki w akcjach deweloperów mieszkaniowych.

Indeks WIG Nieruchomości, w którego skład wchodzą największe spółki deweloperskie na GPW, w ostatnich dniach sięgnął nienotowanego od kilkunastu lat poziomu 4 tys. pkt. i jest już o 50% wyżej niż na początku 2023 r.

Optymizm inwestorów związany z obniżką stóp procentowych można tłumaczyć nadzieją na jeszcze większe ożywienie na rynku mieszkaniowym, które i tak już jest napędzane przez program Bezpieczny Kredyt 2%, o którym pisaliśmy już w naszym cyklu.

W tym kontekście warto śledzić komunikaty samych deweloperów. Np. spółka Develia podała, że m.in. z powodu poprawy sytuacji na rynku nieruchomości zwiększa swój cel sprzedażowy na 2023 r. z 1,45-1,65 tys. do 2,5-2,6 tys. lokali.

EBC podnosi stopy procentowe. RPP już nie walczy z inflacją?

Kilka dni po pierwszej od 2020 r. obniżce stóp procentowych w Polsce na odmienny ruch zdecydował się EBC. Rada Prezesów EBC podniosła koszt kredytu w strefie euro o kolejne 0,25 pkt. proc. do rekordowych 4,75% (stopa kredytu w banku centralnym). Ten poziom po raz ostatni można było zaobserwować w 2008 r.

W uzasadnieniu decyzji EBC wskazuje przede wszystkim na inflację, która zbyt długo będzie jeszcze za wysoka. EBC dąży do jej jak najszybszego obniżenia do ok. 2%.

Tymczasem w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% rdr. Wśród ekonomistów krytycznych wobec decyzji RPP nie brakuje głosów, że jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, by mówić o końcu obaw związanych ze wzrostem cen w Polsce.

Jednocześnie agencja ratingowa Fitch wskazała niedawno, że polski PKB wzrośnie w tym roku o 0,4%. Tymczasem jeszcze w czerwcu analitycy prognozowali wzrost o 0,7%. Jednocześnie oczekują oni, że pod koniec tego roku wskaźnik inflacji w Polsce wyniesie 8%. Warto przypomnieć, że tzw. cel inflacyjny – a więc poziom, do którego powinna dążyć polityka pieniężna RPP, to 2,5%. Agencja Fitch nie przewiduje, by został on osiągnięty ani w 2024 r., ani w 2025 r.

Obniżka stóp procentowych. Spadnie oprocentowanie lokat

Doniesienia o inflacji i prognozach wzrostu gospodarczego warto śledzić nie tylko szukając odpowiedzi na pytanie, co dalej z notowaniami na GPW. Ostatnia decyzja RPP będzie miała kluczowe znaczenie również dla inwestorów lokujących środki w innych produktach finansowych.

Można oczekiwać m.in. spadku oprocentowania lokat w bankach, które równocześnie będą musiały zweryfikować oprocentowanie kredytów hipotecznych opartych o stawkę WIBOR – to dobra informacja dla kredytobiorców.

Z pewnością zostanie też zaktualizowana oferta obligacji skarbowych dla klientów indywidualnych – obniżka stóp procentowych przełoży się na spadek oprocentowania, a więc zysków dla ich posiadaczy.

Cięcie stóp procentowych niesie ze sobą wreszcie osłabienie polskiej waluty – decyzja RPP spowodowała, że np. dolar i euro w pierwszej połowie września podrożały o ok. 20 gr.

O tym, jak słaby złoty wpływa na inwestorów, pisaliśmy już w naszym cyklu.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj