Obrotowy rekord wszech czasów w TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w 2020 r. 935,3 mln zł, tj. o 17% więcej niż w 2019 r. Za TIM-em także rekordowy grudzień (75,9 mln zł), z drugą najlepszą miesięczną dynamiką wzrostu obrotów (+25,3% rdr.) w całym 2020 r.

Rok 2020 jest pierwszym w ponad 33-letniej historii TIM SA, w którym obroty przekroczyły poziom 900 mln zł i były wyższe o blisko 137 mln zł niż w rekordowym dotychczas 2019 roku. Prawie 70% tej kwoty, tj. 650,1 mln zł (+15,7% rdr.) przyniosła sprzedaż online. W samym grudniu 2020 r. szacowane obroty z kanału e-commerce wyniosły 50,4 mln zł (+17,8% rdr.).

– W 2020 roku stanęliśmy przed znacznie większymi wyzwaniami niż przypuszczaliśmy jeszcze 12 miesięcy temu. Co najważniejsze, osiągnęliśmy wszystkie zakładane wcześniej cele, a także te, które rzeczywistość postawiła przed nami dopiero w trakcie minionego roku – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Tak więc choć w kategoriach ogólnoludzkich  trudno zaliczyć rok 2020 do udanych, to w TIM-ie mamy za sobą najlepsze 12 miesięcy w historii spółki. Dynamika wzrostu rocznych obrotów pomiędzy rokiem 2019 i 2020 jest niemal trzykrotnie wyższa od zanotowanej pomiędzy rokiem 2018 i 2019 (17% vs 6,2%), a przychody ze sprzedaży w listopadzie były aż o 36,5% wyższe od zanotowanych rok wcześniej. Zgodnie ze średnioterminową strategią spółki w roku 2020 dynamicznie rozwijaliśmy alternatywne modele sprzedaży (marketplace hybrydowy, B2B2C). Znacznie zwiększyło się także grono naszych klientów. Podczas wiosennej i jesiennej fali pandemii na platformie TIM.pl rejestrowało się ponad 1000 nowych klientów biznesowych miesięcznie. Wielu z nich zaufało nam i wybrało e-commerce jako najbezpieczniejszy sposób dokonywania zakupów. To wszystko olbrzymia zasługa wszystkich pracowników TIM-u – przejście w marcu praktycznie z dnia na dzień na model pracy zdalnej miało, wbrew początkowym obawom, wręcz pozytywny wpływ na efektywność poszczególnych obszarów działania biznesowego TIM-u. Nie zakłóciło również procesów pozyskiwania nowych czy obsługi dotychczasowych klientów – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 1/2021 >>

drukuj