Po co spółki wchodzą na giełdę? Poznaj najważniejsze powody

Debiut na giełdowym parkiecie to dla firmy nie tylko sposób na pozyskanie kapitału od inwestorów. Za takim krokiem przemawia zwykle więcej argumentów. 

Już 11 spółek weszło na główny rynek warszawskiej giełdy od początku 2021 r. To najlepszy wynik od czterech lat – w całym 2017 r. na GPW rozpoczęły się notowania 15 debiutantów. Jednocześnie zmniejsza się przewaga podmiotów opuszczających warszawski parkiet nad tymi, które na niego wchodzą. 

Debiuty kontra wycofania spółek z GPW w latach 2010-2021

Źródło: GPW. *Stan na koniec września 2021 r.

Rosnące zainteresowanie debiutami to m.in. efekt sporej aktywności wśród inwestorów, którzy liczą na zyski możliwe do osiągnięcia w ofertach publicznych. 
O tym, ile można było zarobić na tegorocznych debiutach, pisaliśmy w lipcu

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy 4 główne powody, dla których wejście spółki na giełdę może być opłacalne dla niej samej.
Oto one:
 

1. Pozyskanie kapitału na dalszy rozwój firmy

To najczęściej podstawowy cel, którym kieruje się spółka idąca na giełdę. W ramach oferty publicznej dotychczasowy właściciel (lub współwłaściciele) może sprzedać część posiadanych akcji. Spółka ma też prawo wyemitować nowe akcje, które nowi inwestorzy podzielą między siebie. 

Środki przekazane przez nowych inwestorów w zamian za akcje mogą zostać przeznaczone na dalszy rozwój firmy, np. budowę nowej fabryki. Pamiętaj, że spółka ma obowiązek poinformować w tzw. prospekcie emisyjnym o tym, w jaki sposób zamierza spożytkować pieniądze pozyskane w ramach oferty publicznej. 

Taka oferta, choć wymaga przeprowadzenia szeregu procedur, jak np. przygotowanie wspomnianego prospektu emisyjnego, pozostaje często dla firmy sposobem na pozyskanie tańszego kapitału niż np. z kredytu bankowego. Co więcej, podmiot, który jest już obecny na giełdzie, później również może ogłaszać kolejne emisje akcji, by zdobywać od inwestorów kapitał na rozwój. 

Dotychczasowi właściciele spółki muszą się liczyć z tym, że w zamian za możliwość pozyskania środków na finansowanie działalności, ich udział w akcjonariacie zmaleje. A to dlatego, że po zakupie akcji w strukturę właścicielską firmy wchodzą inni inwestorzy – instytucjonalni i indywidualni. Od tej pory, jako współwłaściciele, będą oni mieli wpływ na spółkę w proporcji odpowiadającej udziałowi w akcjonariacie. 

Alternatywą dla akcji w celu pozyskania kapitału jest dla spółki emisja obligacji. W ten sposób firma zaciąga dług wobec posiadaczy obligacji, ale nie stają się oni jej współwłaścicielami. O tym, czym różnią się akcje od obligacji, również pisaliśmy w naszym cyklu.

2. Zwiększenie wiarygodności i uzyskanie wyceny rynkowej 

Spółka obecna na giełdzie musi spełniać szereg obowiązków informacyjnych wobec uczestników rynku. W określonych przepisami prawa terminach powinna publikować sprawozdania finansowe, zweryfikowane wcześniej przez niezależnego audytora. Jest też zobowiązana do tego, by na bieżąco informować o istotnych wydarzeniach, np. nowych kontraktach. 

To wszystko powoduje, że spółka staje się bardziej przejrzysta, a tym samym bardziej wiarygodna, m.in. wobec instytucji finansowych, a także swoich kontrahentów. 

Dodatkowo, wejście na giełdę oznacza, że to inwestorzy – podejmując decyzje o kupnie bądź sprzedaży akcji – sami dokonują wyceny spółki. Firma zwykle znajduje się też w polu zainteresowania analityków, którzy przygotowują wyceny jej akcji i wydają dla nich rekomendacje. 

3. Zwiększenie rozpoznawalności spółki i jej produktów 

Dla wielu firm obecność na giełdzie papierów wartościowych oznacza większą wiarygodność w oczach obecnych i potencjalnych klientów. Ma na to wpływ chociażby większe zainteresowanie ze strony mediów. 

Niektóre spółki decydują się również na budowanie większego przywiązania do marki wśród posiadaczy akcji, którzy są jednocześnie ich klientami. Akcjonariusze posiadający określoną liczbę akcji mogą np. liczyć na zniżki przy zakupie produktów spółki. 

4. Budowanie zaangażowania pracowników 

Spółki często wykorzystują fakt debiutu giełdowego do tego, by docenić swoich pracowników. Pakiety akcji pracowniczych, przeznaczonych do podziału wśród zatrudnionych, można przekazać np. na programy motywacyjne, premie za staż itp. 

Często spotykaną w spółkach giełdowych praktyką są programy opcji menedżerskich. Zgodnie z ich założeniami wskazani menedżerowie dostają np. możliwość kupna akcji spółki po preferencyjnej cenie w zamian za spełnienie określonych warunków podczas trwania programu – mogą one dotyczyć np. pozostania w strukturach firmy przez określony czas bądź osiągnięcia określonych wyników. Lojalność najlepszych menedżerów w połączeniu z realizacją założonej strategii powinna sprzyjać akcjonariuszom, zyskującym na wzroście kursu akcji czy na dywidendach. 

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj