Polski ład a IPO. Oto nowe korzyści z wejścia na giełdę

Planujesz zakup akcji spółki, która zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych? Po ich sprzedaży możesz zostać zwolniony z konieczności zapłaty 19% tzw. podatku Belki. Są jednak pewne warunki. 

Wśród szeregu przepisów prawno-podatkowych, które weszły w życie na początku 2022 r. jako Polski Ład, jest kilka istotnych zapisów zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i debiutujących spółek.

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” wskazujemy te zmiany, które mogą mieć wpływ na uczestników rynku kapitałowego.

Ulgi dla inwestora indywidualnego. Zobacz, co możesz zyskać 

Istotny zapis w ramach Polskiego Ładu został wprowadzony w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może on zainteresować przede wszystkim tych inwestorów, którzy szukają okazji do zysków w kupowaniu akcji spółek prowadzących oferty publiczne (Initial Public Offering – IPO) z zamiarem wejścia na GPW.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami inwestor indywidualny, który kupi akcje spółki debiutującej na giełdzie, nie zapłaci podatku od zysku po ich późniejszej sprzedaży. Zarówno on, jak i spółka muszą jednak spełnić kilka warunków:

  • spółka powinna prowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji (IPO),
  • inwestor powinien kupić akcje w ramach tej oferty,
  • po zakupie akcji nie może sprzedać ich przez co najmniej 3 lata od momentu dopuszczenia ich do obrotu,
  • jeżeli inwestor w okresie 3 lat będzie dokupował kolejne akcje spółki, zwolnieniu od podatku będą podlegać tylko te, które kupił w ramach IPO,
  • przepisy nie zwalniają z podatku osób, które w ciągu 2 lat poprzedzających debiut stanowiły dla spółki tzw. podmioty powiązane.

Wspomniane powyżej zasady dotyczą również spadkobierców inwestora indywidualnego, który kupi akcje w ofercie publicznej.

Dotychczas przepisy nie przewidywały jakichkolwiek preferencji podatkowych, dla inwestorów lokujących oszczędności w akcjach spółek wchodzących na giełdę. Po ich sprzedaży – jeżeli pojawił się zysk – inwestor był zobowiązany do zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, potocznie zwanego podatkiem Belki.

Wprowadzona od początku 2022 r. zmiana ma zachęcić do kupowania akcji podczas IPO i jednocześnie traktowania tej inwestycji jako długoterminowej.

Warto zauważyć, że w ostatnich latach niewiele firm decydowało się na IPO. Dopiero 2021 r. przyniósł ożywienie na tym rynku – na głównym parkiecie GPW zadebiutowało 16 spółek, co jest najlepszym wynikiem od 2016 r.

Niedawno w naszym cyklu pisaliśmy o tym, jak sobie poradziły i czy przyniosły inwestorom zyski.

Ulga dla debiutantów na GPW. Na co mogą liczyć spółki? 

By ożywić rynek debiutów, w nowych przepisach zostały zaproponowane również ulgi podatkowe dla firm, które zdecydują się na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej.

Ulga dla emitenta pozwala spółce na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem CIT o koszty związane z przeprowadzeniem IPO. Limity, które zostały wprowadzone, to:

  • 150% wydatków na operacje, takie jak np. przygotowanie prospektu emisyjnego, a także wszelkie opłaty związane z debiutem (giełdowe, notarialne itp.),
  • 50% wydatków na usługi z zakresu doradztwa prawnego, podatkowego czy finansowego, które były potrzebne do przeprowadzenia oferty, ale nie więcej niż 50 tys. zł.

Z odliczeń spółka będzie mogła skorzystać, rozliczając się z urzędem skarbowym za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy wprowadziła swoje akcje do obrotu na giełdzie.

W naszym cyklu pisaliśmy już o tym, dlaczego spółki decydują się na giełdowych debiut. Wśród najważniejszych powodów są: pozyskanie od inwestorów kapitału na dalszy rozwój, a także zwiększenie wiarygodności wśród swoich klientów i partnerów biznesowych.

Podatek Belki. Kiedy należy go zapłacić? 

19% podatek od zysków kapitałowych należy uregulować za każdym razem, gdy osiągniemy dochody z tytułu inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe – dotyczy do zarówno odsetek od lokat bankowych, jak i obligacji, akcji czy jednostek funduszy inwestycyjnych. Podatkiem Belki są też objęte dywidendy wypłacane inwestorom przez spółki.

Różnice w praktyce sprowadzają się tylko do tego, kto przekazuje kwotę podatku na konto urzędu skarbowego. Np. w przypadku lokat robi to bank po potrąceniu podatku od zysków z depozytu. Podobnie dzieje się w przypadku dywidendy – inwestor nie musi pamiętać o konieczności jego odprowadzenia. Ale już zyski ze sprzedaży akcji należy rozliczyć samodzielnie w corocznym zeznaniu PIT-38.

W tym kontekście możliwość skorzystania z ulgi podatkowej po zakupie akcji spółki w ofercie publicznej możemy traktować jako nowość. Dotychczas zwolnienia podatkowe dotyczyły oszczędności gromadzonych na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych, po spełnieniu określonych warunków:

  • posiadacz IKE powinien wypłacić środki po ukończeniu 60. roku życia (bądź nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat),
  • wcześniej powinien wpłacać środki do IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych.
Co to jest Polski Ład?

Polski Ład to program gospodarczy rządu, który został ogłoszony w maju 2021 r. Wszedł w życie z początkiem 2022 r. Wprowadził szereg zmian w przepisach prawno-podatkowych, zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

O jego szczegółach można przeczytać na stronie rządowej: podatki.gov

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj