Procedura zbycia nieruchomości TIM SA we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej

(Emitent – PAP – czwartek, 15 listopada 19:44)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 15.11.2007r nie został wyłoniony w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, zorganizowanego przez TIM SA, nabywca nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Jaworskiej 11/13, o powierzchni 9214 m2.

O wszczęciu procedury sprzedaży ww nieruchomości Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2007, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 28.09.2007r.

Zarząd TIM SA, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, niezwłocznie po sprzedaży nieruchomości przy ul. Jaworskiej 11/13 poda do publicznej wiadomości informację o warunkach ww. transakcji. Emitent przekazuje niniejszą informację do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż ewentualne zbycie nieruchomości, o której mowa powyżej, będzie miało wpływ na wyniki finansowe Emitenta, a w konsekwencji może mieć wpływ na kurs akcji.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 54/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-15 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

2007-11-15 Mariola Połetek Prokurent

drukuj