Raport roczny

Sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone na dzień 31.12.2020 r. [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za 2020 r., zawierające Sprawozdanie z działalności TIM SA za 2020 rok [PDF]

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. [PDF]

Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM SA w sprawie oceny sprawozdań [PDF]

Oświadczenie Rady Nadzorczej TIM SA w sprawie Komitetu Audytu [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2021-04-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-04-21, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2021-04-21, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2021-04-21, Beata Szynol-Karaś – Dyrektor Wydziału Księgowości-Główna Księgowa

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Jednostkowy raport roczny za rok 2020
6 MB