Raport roczny

Raport roczny 2009

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

List Prezesa Zarządu [PDF]

Opinia i raport biegłego rewidenta 2009r. [PDF]

Sprawozdanie finansowe TIM SA [PDF]

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki 2009 [PDF]

Oświadczenie – audytor-2009 [PDF]

Oświadczenie – sprawozdanie – 2009 [PDF]

Wniosek o podział zysku 2009 [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-03-19

Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Mirosław Nowakowski 2010-03-19

Wiceprezes Zarządu ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-03-19

 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Dyrektor Finansowy/Główny księgowy Mariola Połetek 2010-03-19

drukuj