Rekord rocznych obrotów TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że obroty TIM SA od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosły niemal 650,4 mln zł. Były tym samym wyższe o 6,6% od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 r. To najwyższe roczne przychody ze sprzedaży w 30-letniej historii TIM SA.

– Rekordowe przychody to znakomity prezent na zwieńczenie roku, w którym minęły trzy dekady działalności TIM-u. Cały ostatni kwartał 2017 r. uważam za bardzo udany – październik i listopad są pod względem obrotów odpowiednio najlepszym i drugim w kolejności miesiącem w całej historii TIM-u. Dynamika sprzedaży online, która regularnie przewyższa dynamikę całkowitej sprzedaży, oraz coraz większa liczba inwestycji w branży elektrycznej pozwalają oczekiwać dwucyfrowej dynamiki obrotów w 2018 r. – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Obroty w grudniu 2017 r. były zbliżone do tych z grudnia 2016 r. (52,96 mln zł, spadek o 0,9%). Sprzedaż online w ostatnim miesiącu 2017 r. przyniosła 36,58 mln zł (wzrost o 0,5% r/r), a wstępnie szacowane całoroczne przychody ze sprzedaży w tym kanale osiągnęły rekordowy poziom 467,3 mln zł i były wyższe o 8% od zanotowanych w okresie styczeń-grudzień 2016 r.

– Decydujący wpływ na wyniki osiągnięte przez TIM SA w grudniu miała liczba dni roboczych. Było ich 19, podczas gdy rok wcześniej – 21. Biorąc pod uwagę coraz większy udział sprzedaży online, która jest ściśle powiązana z liczbą dni roboczych, obroty osiągnięte w grudniu 2017 r. uważam za bardzo dobre. Jeśli chodzi o cały 2017 r., liczba dni roboczych była w nim najmniejsza od 7 lat. Mimo niesprzyjającego kalendarza całoroczne wzrosty w całkowitej sprzedaży wyniosły 6,6%, a w kanale online – 8%. Rok 2017 uznaję zatem za bardzo udany – dodaje Krzysztof Folta.

Zobacz raport bieżący nr 2/2018 >>

drukuj