Raporty okresowe

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
25.05.2022

Skonsolidowany raport kwartalny – I kw. 2022 r.Sprawdź

26.04.2022

Skonsolidowany raport rocznySprawdź

26.11.2021

Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny – III kw. 2021 r.Sprawdź

24.11.2021

Skonsolidowany raport kwartalny – III kw. 2021 r.Sprawdź

22.09.2021

Skonsolidowany raport półrocznySprawdź

1 2 3 4 5 17