Wyniki finansowe

I kw. 2021 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

2020 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

1 2 3 4 13