Wyniki finansowe

I kw. 2019 r. – skonsolidowane wyniki finansowe

2018 r. – jednostkowe wyniki finansowe

1 2 3 4 8