Rok 2016 w Grupie TIM: rekordowe obroty, pierwszy od 2014 r. zysk na sprzedaży w TIM SA

W minionym roku po raz pierwszy w historii TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM przychody ze sprzedaży przekroczyły 600 mln zł (odpowiednio 614,8 i 666,2 mln zł). TIM – na przekór spadkom produkcji budowlano-montażowej – wypracował 8,2 mln zł zysku operacyjnego i 5,7 mln zł zysku netto.

Wzrosty obrotów w TIM SA i Grupie wyniosły odpowiednio 14,9% i 15,7%. Niemal 70% przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez TIM w 2016 r. pochodziło z kanału online.

Przełomowy rok
– Wyniki po 2016 roku to niewątpliwie olbrzymi sukces wdrożonego w 2013 r. unikalnego, hybrydowego modelu sprzedaży TIM SA. Wyjątkowe połączenie kompetencji doświadczonych handlowców z nieustannie udoskonalaną platformą internetową TIM.pl pozwoliło osiągnąć nam ponadprzeciętne wzrosty, podczas gdy produkcja budowlano-montażowa spadła w minionym roku o ponad 14% – komentuje Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM SA.

Chociaż pozytywne efekty zmiany modelu biznesowego było widać już wcześniej, to miniony rok przyniósł prawdziwy przełom. TIM SA po raz pierwszy od 2014 r. osiągnął bowiem zysk na sprzedaży (blisko 3,1 mln zł). Zysk operacyjny spółki wzrósł w minionym roku do 8,2 mln zł (o 16,4% w porównaniu z 2015 r.), zaś zysk netto – do 5,7 mln zł (+8,2% r/r).

Rozruch nowej spółki
Niższe niż rok temu wyniki operacyjne i netto GK TIM (spadek odpowiednio o 47,5% oraz 66,1% – do 3,6 mln i 1,7 mln zł) to efekt uruchomienia od 1 lipca 2016 r. nowego podmiotu w ramach Grupy – 3LP SA. Spółka świadczy usługi logistyczne zarówno na rzecz całej GK TIM, jak i dla podmiotów zewnętrznych. Jak każde nowe przedsięwzięcie biznesowe, na początku swojej działalności przyniosła straty – 4,6 mln zł na poziomie EBIT i 2,3 mln zł na poziomie EBITDA. – Celem Zarządu 3LP SA jest osiągnięcie w 2017 roku wyniku dodatniego na poziomie EBITDA – mówi Krzysztof Folta, będący także przewodniczącym rady nadzorczej 3LP SA.

Solidni klienci
Wraz ze wzrostem obrotów, przybywa nowych klientów TIM.pl. Taka sytuacja niesie ryzyko pozyskania klientów o niższej solidności płatniczej. Tymczasem prowadzona przez TIM SA od lat restrykcyjna i bezpieczna polityka w zakresie przyznawania limitów kredytowych zaowocowała najniższym w niemal 30-letniej historii spółki poziomem wartości należności przeterminowanych powyżej 30 dni w stosunku do należności całkowitych (zaledwie 0,89% w grudniu 2016 r.).

– To także zasługa zmiany modelu biznesowego. Sprzedaż w kanale e-commerce charakteryzują zarówno większa liczba transakcji płatnych online, tuż po złożeniu zamówienia, jak i mniejsze salda oraz częstsze zakupy w porównaniu ze sprzedażą tradycyjną. A to przekłada się na regularniejsze płatności ze strony klientów i wzrost bezpieczeństwa w zakresie terminowego spływu należności – wyjaśnia Krzysztof Folta.

Zobacz jednostkowy raport roczny >>
Zobacz skonsolidowany raport roczny >>

drukuj