Skonsolidowany raport półroczny

W I półroczu 2012 r. TIM SA osiągnęła sprzedaż o 6,4% niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez ROTOPINO.PL SA, sprzedaż całej Grupy Kapitałowej TIM była wyższa o 1,7% w porównaniu do wyników osiągniętych w I półroczu 2011 r. przez TIM SA.

 

drukuj