Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

drukuj