Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2024 r.

drukuj