Trzeci kwartał 2023 r. na GPW. Oto najważniejsze wydarzenia

Pierwsza od maja 2020 r. obniżka stóp procentowych w Polsce i obawy o recesję zdominowały nastroje wśród inwestorów na warszawskiej giełdzie. Na głównym parkiecie nie pojawiła się też żadna nowa spółka. 

Ponad 2% stracił w 3. kw. 2023 r. wskaźnik WIG na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Ponad 7% straciły zaś duże spółki notowane w indeksie WIG20. 

Indeksy WIG i WIG20 w okresie lipiec-wrzesień 2023 

 

Źródło: Stooq.pl 

W kolejnym odcinku z cyklu „Cały ten rynek…” podsumowujemy ostatnie 3 miesiące na GPW, wskazując wydarzenia, które miały wpływ na rynek finansowy.

 

1. Spadek PKB w Polsce. Czy to recesja?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w sierpniu najnowsze dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce. Wynika z nich, że w 2. kw. 2023 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) spadł o 0,6% r/r. W połączeniu z wynikiem z 1. kw. (-0,3% r/r) dało to analitykom argument, by podkreślać, że w Polsce zagościła recesja. 

Wśród powodów takiego wyniku wskazywali m.in. spadek konsumpcji. 

Inwestorzy śledzili też doniesienia dotyczące inflacji w Polsce. Jeszcze w lipcu i sierpniu jej odczyty pozostały dwucyfrowe (10,8% i 10,1%), ale we wrześniu po raz 1. od lutego 2022 r. odnotowano wynik jednocyfrowy – GUS podał, że ceny były wyższe o 8,2% r/r. 

Spadek wskaźnika inflacji można przypisać przede wszystkim niższym cenom paliw. Warto jednak pamiętać, że prognozy ekonomistów wskazują na ryzyko powrotu do szybszego wzrostu cen po odmrożeniu cen energii oraz stawek podatku VAT na żywność na początku 2024 r. 

 

2. Obniżka stóp procentowych i „Bezpieczny Kredyt 2%” 

Istotnym z punktu widzenia inwestorów wydarzeniem w 3. kw. była obniżka stóp procentowych, na którą Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się po raz pierwszy od maja 2020 r. 

Po serii 11 podwyżek stóp procentowych we wrześniu zostały one obniżone o 0,75 pkt. proc. – w efekcie główna stopa referencyjna spadła do poziomu 6%. Rynek uznał to cięcia za dość radykalne, co poskutkowało przede wszystkim wyraźnym osłabieniem złotego. 

Wpływ decyzji RPP na inwestorów było widać szczególnie w notowaniach akcji banków, których ceny zaczęły spadać – wyprzedaż ich papierów wartościowych to wynik obaw inwestorów o to, że w efekcie spadku oprocentowania kredytów spadną też wyniki odsetkowe banków. 

Wygranymi w ocenie inwestorów są w tej sytuacji spółki deweloperskie – obniżka stóp procentowych w połączeniu z doniesieniami o popycie na kredyty hipoteczne w ramach wprowadzonego również w 3. kw. rządowego programu „Bezpieczny Kredyt 2%” to niewątpliwie dobre informacje dla tej branży. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na informacje Biura Informacji Kredytowej (BIK), które podało, że w sierpniu banki udzieliły 13,3 tys. kredytów hipotecznych. To najwyższy wynik od maja 2022 r., a co czwarty kredyt został przyznany w ramach nowego programu. 

To oczywiście również dobra informacja dla banków. Niemniej indeks WIG Banki zakończył 3. kw. ze stratą ok. 3%, a WIG Nieruchomości zyskał w tym czasie ponad 8%. 

 

Indeksy WIG Nieruchomości i WIG Banki w okresie lipiec-wrzesień 2023 

 

Źródło: Stooq.pl 

O WPŁYWIE OBNIŻKI STÓP PROCENTOWYCH NA GPW PISALIŚMY TUTAJ.

 

3. Brak debiutów i sezon dywidend na GPW

Nie zmienia się za to sytuacja związana z zainteresowaniem spółek debiutami na GPW. W 3. kw. 2023 r. na rynku głównym warszawskiej giełdy nie pojawiła się żadna spółka, ani w formie całkowicie nowego debiutu, ani nawet przejścia z rynku NewConnect. 

Warto zauważyć, że ostatnią firmą, która pojawiła się na rynku głównym GPW (nie uwzględniając transferów z NewConnect) była firma STS Holding w grudniu 2021 r. Wygląda jednak na to, że historia tej spółki na GPW nie będzie zbyt długa: w sierpniu poinformowała o tym, że w ramach wezwania do sprzedaży inwestor Entain skupił 99,3% jej akcji. Jego dalszy plan zakłada przymusowy wykup akcji i wycofanie spółki z GPW. 

W minionym kwartale emocje inwestorów rozgrzewały również doniesienia o planach wycofania z rynku ukraińskiej spółki Kernel, obecnej na GPW od listopada 2007 r. Plan spółki, by opuścić GPW wywołał sprzeciw części posiadaczy akcji. Według najnowszych doniesień sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Postępowanie ma zakończyć się w październiku. 

Ostatnie 3 miesiące przyniosły za to dobre informacje tym inwestorom, którzy zainwestowali w akcje spółek chętnie dzielących się zyskami. W tegorocznym sezonie dywidend uwagę zwróciły m.in. niektóre spółki Skarbu Państwa. 

Wśród nich znalazł się PKN Orlen, który przeznaczył do wypłaty 5,50 zł na akcję – to najwyższa dywidenda w historii koncernu – do podziału trafiło w sumie 6,4 mld zł z ubiegłorocznego zysku. Z kolei PZU zdecydowało o wypłacie dywidendy na poziomie 2,40 zł na akcję, a więc w sumie ponad 2 mld zł. 

Inwestorzy mogą być również zadowoleni z tegorocznych stóp dywidendy z akcji takich spółek jak m.in. Grupa Kęty, Stalprofil czy Trans Polonia. Wszystkie regularnie dzielą się zyskami z posiadaczami akcji. 

O GLOBALNYCH TRENDACH NA RYNKU DEBIUTÓW GIEŁDOWYCH PISALIŚMY TUTAJ

 

Podobał Ci się ten artykuł? Sprawdź resztę wpisów z cyklu „Cały ten rynek…”.

 

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.
Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj